Späť

„Drevené artikulárne kostoly“

Dolný Kubín, 24. 10. 2017 – v pondelok 23. októbra 2017 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava prednášku s názvom „Drevené artikulárne kostoly“.
Prítomní mali možnosť prostredníctvom kvalitnej prezentácie vidieť a vypočuť si zaujímavú prednášku riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Žiline, doc. Ing. Miloša Dudáša, CSc. Pána Dudáša a prítomných hostí na úvod privítala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vyzdvihla dlhoročnú výbornú spoluprácu Oravského múzea a pamiatkového úradu pri ochrane a obnove národných kultúrnych pamiatok v správe múzea. Nasledoval krátky biografický exkurz o osobe prednášajúceho, ktorého predstavila Katarína Ileninová. V pútavej populárno-náučnej prednáške bolo bližšie predstavených päť slovenských drevených artikulárnych kostolov zapísaných v zozname UNESCO. Zazneli aj aktuálne informácie týkajúce sa dvoch artikulárnych kostolov nachádzajúcich sa na Orave – Leštiny a Istebné. Prednáška vzbudila veľký záujem prítomných študentov dolnokubínskych gymnázií a širokej verejnosti.
Týmto podujatím si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripomenulo 500. výročie reformácie.

Zdroj: Oravské múzeum POH
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.