Späť

„Drevené artikulárne kostoly“

Dolný Kubín, 24. 10. 2017 – v pondelok 23. októbra 2017 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava prednášku s názvom „Drevené artikulárne kostoly“.
Prítomní mali možnosť prostredníctvom kvalitnej prezentácie vidieť a vypočuť si zaujímavú prednášku riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Žiline, doc. Ing. Miloša Dudáša, CSc. Pána Dudáša a prítomných hostí na úvod privítala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vyzdvihla dlhoročnú výbornú spoluprácu Oravského múzea a pamiatkového úradu pri ochrane a obnove národných kultúrnych pamiatok v správe múzea. Nasledoval krátky biografický exkurz o osobe prednášajúceho, ktorého predstavila Katarína Ileninová. V pútavej populárno-náučnej prednáške bolo bližšie predstavených päť slovenských drevených artikulárnych kostolov zapísaných v zozname UNESCO. Zazneli aj aktuálne informácie týkajúce sa dvoch artikulárnych kostolov nachádzajúcich sa na Orave – Leštiny a Istebné. Prednáška vzbudila veľký záujem prítomných študentov dolnokubínskych gymnázií a širokej verejnosti.
Týmto podujatím si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripomenulo 500. výročie reformácie.

Zdroj: Oravské múzeum POH
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk