Späť

„Drevené artikulárne kostoly“

Dolný Kubín, 24. 10. 2017 – v pondelok 23. októbra 2017 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava prednášku s názvom „Drevené artikulárne kostoly“.
Prítomní mali možnosť prostredníctvom kvalitnej prezentácie vidieť a vypočuť si zaujímavú prednášku riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Žiline, doc. Ing. Miloša Dudáša, CSc. Pána Dudáša a prítomných hostí na úvod privítala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vyzdvihla dlhoročnú výbornú spoluprácu Oravského múzea a pamiatkového úradu pri ochrane a obnove národných kultúrnych pamiatok v správe múzea. Nasledoval krátky biografický exkurz o osobe prednášajúceho, ktorého predstavila Katarína Ileninová. V pútavej populárno-náučnej prednáške bolo bližšie predstavených päť slovenských drevených artikulárnych kostolov zapísaných v zozname UNESCO. Zazneli aj aktuálne informácie týkajúce sa dvoch artikulárnych kostolov nachádzajúcich sa na Orave – Leštiny a Istebné. Prednáška vzbudila veľký záujem prítomných študentov dolnokubínskych gymnázií a širokej verejnosti.
Týmto podujatím si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripomenulo 500. výročie reformácie.

Zdroj: Oravské múzeum POH
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.