Späť

Večer klasikov

Dolný Kubín, 19. 10. 2018 – vo štvrtok  18. októbra 2018 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava podujatie s názvom „Večer klasikov“.

„Cieľom podujatia s názvom Večer klasikov je pripomínať si významné literárne osobnosti Oravy.  Rok 2018 je rokom významných jubileí, nielen pre Oravské múzeum, ktoré oslavuje 150. výročie od svojho založenia, ale aj pre náš národ, ktorý si pripomína 100. výročie konca 1.svetovej vojny a zároveň 100. výročie vzniku ČSR.

1.svetová vojna zanechala hlbokú stopu nielen v dejinách, ale aj v pamäti ľudí a dielach mnohých autorov“, povedala vo svojom príhovore riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Druhý ročník programu Večer klasikov priblížil prítomným diela Mila Urbana, Margity Figuli a Pavla Országha Hviezdoslava, zamerané na tematiku 1.svetovej vojny. Živý bič a Mladosť zazneli v podaní členov Slovenského komorného divadla v Martine: Tomáša Gregu, Jaroslava Kysela a Zuzany Rohoňovej. Hviezdoslavove Krvavé sonety si mali prítomní možnosť vypočuť v podaní známeho slovenského herca, pedagóga a recitátora Štefana Bučka. Atmosféru večera dotváralo husľové kvarteto zo ZUŠ Ivana Ballu, ktoré pracuje pod vedením pedagogičky Marty Mikšíkovej.

Podujatie finančne podporilo mesto Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk