Späť

Posledná tohtoročná nočná prehliadka „Bojíte sa tmy“

Oravský Podzámok, 23.10.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu poslednú nočnú prehliadku tohtoročnej sezóny. Nočná prehliadka sa uskutoční v piatok 26.10.2018 so začiatkom o 18:00 hod.

Počas nočnej prehliadky sa budú môcť návštevníci vrátiť do dávnej minulosti plnej tajomných bytostí a strašidiel. Vystupovať budú šermiari, hudobníci, strašidlá. Pripravené máme aj divadelné scénky na ktorých sa budete určite smiať, ale aj báť. „Na túto nočnú prehliadku sme pre  návštevníkov vybrali to najlepšie z programov , ktoré prebiehali  na Oravskom hrade počas hlavnej letnej turistickej sezóny“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Predaj lístkov je možný prostredníctvom online objednávky, telefonicky alebo e-mailom. Vstupy každých 15 minút od 18:00 hod do 22:00 hod. Podujatie je vhodné pre návštevníkov od 12 rokov (vrátane)

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.