Späť

Posledná tohtoročná nočná prehliadka „Bojíte sa tmy“

Oravský Podzámok, 23.10.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu poslednú nočnú prehliadku tohtoročnej sezóny. Nočná prehliadka sa uskutoční v piatok 26.10.2018 so začiatkom o 18:00 hod.

Počas nočnej prehliadky sa budú môcť návštevníci vrátiť do dávnej minulosti plnej tajomných bytostí a strašidiel. Vystupovať budú šermiari, hudobníci, strašidlá. Pripravené máme aj divadelné scénky na ktorých sa budete určite smiať, ale aj báť. „Na túto nočnú prehliadku sme pre  návštevníkov vybrali to najlepšie z programov , ktoré prebiehali  na Oravskom hrade počas hlavnej letnej turistickej sezóny“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Predaj lístkov je možný prostredníctvom online objednávky, telefonicky alebo e-mailom. Vstupy každých 15 minút od 18:00 hod do 22:00 hod. Podujatie je vhodné pre návštevníkov od 12 rokov (vrátane)

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

SK:

Vážení návštevníci.

Oznamujeme vám, že z dôvodu sanácie vnútorného brala Oravského hradu, bude  dňa 18.10.2019 Oravský hrad v čase od 11.30 h. pre verejnosť zatvorený až do odvolania. Za priaznivých poveternostných  podmienok budú v uvedený deň prebiehať práce za pomoci využitia vrtuľníka. Oravský hrad bude pre verejnosť otvorený  v sobotu 19.10.2019.

 

EN:

Dear visitors.

Due to restoration of the inner reef of the Orava castle, the castle will be in 18.10.2019 for the tourists closed. If good weather conditions will happen,  works on the castle reef would be done with help of a helicopter. The castle sholuld be reopened in saturday 19.10.2019.