Späť

Posledná tohtoročná nočná prehliadka „Bojíte sa tmy“

Oravský Podzámok, 23.10.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu poslednú nočnú prehliadku tohtoročnej sezóny. Nočná prehliadka sa uskutoční v piatok 26.10.2018 so začiatkom o 18:00 hod.

Počas nočnej prehliadky sa budú môcť návštevníci vrátiť do dávnej minulosti plnej tajomných bytostí a strašidiel. Vystupovať budú šermiari, hudobníci, strašidlá. Pripravené máme aj divadelné scénky na ktorých sa budete určite smiať, ale aj báť. „Na túto nočnú prehliadku sme pre  návštevníkov vybrali to najlepšie z programov , ktoré prebiehali  na Oravskom hrade počas hlavnej letnej turistickej sezóny“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Predaj lístkov je možný prostredníctvom online objednávky, telefonicky alebo e-mailom. Vstupy každých 15 minút od 18:00 hod do 22:00 hod. Podujatie je vhodné pre návštevníkov od 12 rokov (vrátane)

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk