Späť

Úspešný projekt Oravského múzea „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, zaradený do finále európskej súťaže Regiostars

Oravský Podzámok 22.10.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, získalo veľký úspech s projektom pod názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Projekt je realizovaný v spolupráci s partnerom z Poľska, gmínou Czarny Dunajec, ktorý je vedúcim partnerom tohto projektu. Celková získaná finančná čiastka projektu bola: 1 307 697,71€ z toho pre Oravské múzeum 745 075 €.

„Projekt bol zaradený do finále európskej súťaže Regio Star 2018 ako najoriginálnejší a najinovatívnejší projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Pre Oravské múzeum je to veľká prestíž už len to, že bol nominovaný v rámci Európy. Projekt bol komisiou ohodnotený zo 100 možných bodov na 99 ako najinovatívnejší a najoriginálnejší projekt. Konkurovali mu veľké projekty. Vo verejnom hlasovaní vyhral projekt z Portugálska Vista Alegre Heritage Museum.

Z 21 finalistov sa v internetovom hlasovaní umiestnil v prvej desiatke na 9 mieste, čo je veľký úspech. Unikátnosť projektu spočíva v tom, že na obidvoch stranách pohraničia vznikli jedinečné multimediálne múzea rašelinísk, jedno na Oravskom hrade a ďalšie v Chocholowe. V rámci projektu sa obnovil jeden z 27 objektov Oravského hradu. Bol natočený animovaný a dokumentárny film o rašeliniskách, zorganizoval sa odborný seminár, uskutočnila sa exkurzia do terénu na slovensko-poľskom pohraničí a výsledkom je aj publikácia „Rašeliniská na Orave“, v ktorej sú publikované všetky príspevky z odborného seminára.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Zámerom expozície Rašeliniská Oravy na Oravskom hrade bolo prostredníctvom multimediálnych prvkov priblížiť návštevníkovi vznik a význam rašelinísk, najznámejšie lokality, druhy rastlín, húb a živočíchov, ako aj atmosféru skutočného rašeliniska.

banner RegioStarsFinalist 2018

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.