Späť

Úspešný projekt Oravského múzea „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, zaradený do finále európskej súťaže Regiostars

Oravský Podzámok 22.10.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, získalo veľký úspech s projektom pod názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Projekt je realizovaný v spolupráci s partnerom z Poľska, gmínou Czarny Dunajec, ktorý je vedúcim partnerom tohto projektu. Celková získaná finančná čiastka projektu bola: 1 307 697,71€ z toho pre Oravské múzeum 745 075 €.

„Projekt bol zaradený do finále európskej súťaže Regio Star 2018 ako najoriginálnejší a najinovatívnejší projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Pre Oravské múzeum je to veľká prestíž už len to, že bol nominovaný v rámci Európy. Projekt bol komisiou ohodnotený zo 100 možných bodov na 99 ako najinovatívnejší a najoriginálnejší projekt. Konkurovali mu veľké projekty. Vo verejnom hlasovaní vyhral projekt z Portugálska Vista Alegre Heritage Museum.

Z 21 finalistov sa v internetovom hlasovaní umiestnil v prvej desiatke na 9 mieste, čo je veľký úspech. Unikátnosť projektu spočíva v tom, že na obidvoch stranách pohraničia vznikli jedinečné multimediálne múzea rašelinísk, jedno na Oravskom hrade a ďalšie v Chocholowe. V rámci projektu sa obnovil jeden z 27 objektov Oravského hradu. Bol natočený animovaný a dokumentárny film o rašeliniskách, zorganizoval sa odborný seminár, uskutočnila sa exkurzia do terénu na slovensko-poľskom pohraničí a výsledkom je aj publikácia „Rašeliniská na Orave“, v ktorej sú publikované všetky príspevky z odborného seminára.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Zámerom expozície Rašeliniská Oravy na Oravskom hrade bolo prostredníctvom multimediálnych prvkov priblížiť návštevníkovi vznik a význam rašelinísk, najznámejšie lokality, druhy rastlín, húb a živočíchov, ako aj atmosféru skutočného rašeliniska.

banner RegioStarsFinalist 2018

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.