Späť

Úspešný projekt Oravského múzea „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, zaradený do finále európskej súťaže Regiostars

Oravský Podzámok 22.10.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, získalo veľký úspech s projektom pod názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Projekt je realizovaný v spolupráci s partnerom z Poľska, gmínou Czarny Dunajec, ktorý je vedúcim partnerom tohto projektu. Celková získaná finančná čiastka projektu bola: 1 307 697,71€ z toho pre Oravské múzeum 745 075 €.

„Projekt bol zaradený do finále európskej súťaže Regio Star 2018 ako najoriginálnejší a najinovatívnejší projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Pre Oravské múzeum je to veľká prestíž už len to, že bol nominovaný v rámci Európy. Projekt bol komisiou ohodnotený zo 100 možných bodov na 99 ako najinovatívnejší a najoriginálnejší projekt. Konkurovali mu veľké projekty. Vo verejnom hlasovaní vyhral projekt z Portugálska Vista Alegre Heritage Museum.

Z 21 finalistov sa v internetovom hlasovaní umiestnil v prvej desiatke na 9 mieste, čo je veľký úspech. Unikátnosť projektu spočíva v tom, že na obidvoch stranách pohraničia vznikli jedinečné multimediálne múzea rašelinísk, jedno na Oravskom hrade a ďalšie v Chocholowe. V rámci projektu sa obnovil jeden z 27 objektov Oravského hradu. Bol natočený animovaný a dokumentárny film o rašeliniskách, zorganizoval sa odborný seminár, uskutočnila sa exkurzia do terénu na slovensko-poľskom pohraničí a výsledkom je aj publikácia „Rašeliniská na Orave“, v ktorej sú publikované všetky príspevky z odborného seminára.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Zámerom expozície Rašeliniská Oravy na Oravskom hrade bolo prostredníctvom multimediálnych prvkov priblížiť návštevníkovi vznik a význam rašelinísk, najznámejšie lokality, druhy rastlín, húb a živočíchov, ako aj atmosféru skutočného rašeliniska.

banner RegioStarsFinalist 2018

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk