Späť

Večer klasikov

Dolný Kubín, 4. 11. 2019 – v utorok 29. októbra 2019 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava tretí ročník podujatia s názvom „Večer klasikov.“

Cieľom programu je pripomínať si významné literárne osobnosti Oravy. Rok 2019 sa nesie v znamení 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava, 115. výročia narodenia prozaika Mila Urbana a 110. výročia narodenia prozaičky Margity Figuli. Spomenutým osobnostiam bol venovaný tento ročník podujatia. V úvode zazneli tóny husľového kvarteta zo ZUŠ Ivana Ballu pod vedením pedagogičky Marty Mikšíkovej.

Večer klasikov začal Hviezdoslavovou básňou „Dedinôčka je to“ z jeho prvej zbierky „Básnické prviesenky Jozefa Zbranského.“ Nasledovala ukážka „Mámivý dúšok“ od Margity Figuli v podaní herečky Mirky

Kupčulákovej, ktorá v minulosti pôsobila v Slovenskom komornom divadle v Martine. Úryvok z novely „Tri gaštanové kone“ predniesol dlhoročný recitátor Pavol Koňúch. Spomienky hájnikovho syna z diela Zelená krv od Mila Urbana predstavil jeho syn Cyril Urban, spolupracovník a priaznivec Oravského múzea. Záver literárneho večera patril opäť veršom Hviezdoslava „Prvý záprah.“ Samotný autor ho považoval za svoje vrcholné dielo. Tieto básne predniesli členovia netradičného ochotníckeho divadla Lunetrdlo z Partizánskej Ľupče. Výborné výkony účinkujúcich prispeli k celkovej príjemnej atmosfére, ktorú prítomní ocenili vďačným potleskom a pozitívnymi ohlasmi.

Podujatie finančne podporilo mesto Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

literarne@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.