Späť

Večer klasikov

Dolný Kubín, 4. 11. 2019 – v utorok 29. októbra 2019 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava tretí ročník podujatia s názvom „Večer klasikov.“

Cieľom programu je pripomínať si významné literárne osobnosti Oravy. Rok 2019 sa nesie v znamení 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava, 115. výročia narodenia prozaika Mila Urbana a 110. výročia narodenia prozaičky Margity Figuli. Spomenutým osobnostiam bol venovaný tento ročník podujatia. V úvode zazneli tóny husľového kvarteta zo ZUŠ Ivana Ballu pod vedením pedagogičky Marty Mikšíkovej.

Večer klasikov začal Hviezdoslavovou básňou „Dedinôčka je to“ z jeho prvej zbierky „Básnické prviesenky Jozefa Zbranského.“ Nasledovala ukážka „Mámivý dúšok“ od Margity Figuli v podaní herečky Mirky

Kupčulákovej, ktorá v minulosti pôsobila v Slovenskom komornom divadle v Martine. Úryvok z novely „Tri gaštanové kone“ predniesol dlhoročný recitátor Pavol Koňúch. Spomienky hájnikovho syna z diela Zelená krv od Mila Urbana predstavil jeho syn Cyril Urban, spolupracovník a priaznivec Oravského múzea. Záver literárneho večera patril opäť veršom Hviezdoslava „Prvý záprah.“ Samotný autor ho považoval za svoje vrcholné dielo. Tieto básne predniesli členovia netradičného ochotníckeho divadla Lunetrdlo z Partizánskej Ľupče. Výborné výkony účinkujúcich prispeli k celkovej príjemnej atmosfére, ktorú prítomní ocenili vďačným potleskom a pozitívnymi ohlasmi.

Podujatie finančne podporilo mesto Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

literarne@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.