Späť

Večer klasikov

Dolný Kubín, 4. 11. 2019 – v utorok 29. októbra 2019 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava tretí ročník podujatia s názvom „Večer klasikov.“

Cieľom programu je pripomínať si významné literárne osobnosti Oravy. Rok 2019 sa nesie v znamení 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava, 115. výročia narodenia prozaika Mila Urbana a 110. výročia narodenia prozaičky Margity Figuli. Spomenutým osobnostiam bol venovaný tento ročník podujatia. V úvode zazneli tóny husľového kvarteta zo ZUŠ Ivana Ballu pod vedením pedagogičky Marty Mikšíkovej.

Večer klasikov začal Hviezdoslavovou básňou „Dedinôčka je to“ z jeho prvej zbierky „Básnické prviesenky Jozefa Zbranského.“ Nasledovala ukážka „Mámivý dúšok“ od Margity Figuli v podaní herečky Mirky

Kupčulákovej, ktorá v minulosti pôsobila v Slovenskom komornom divadle v Martine. Úryvok z novely „Tri gaštanové kone“ predniesol dlhoročný recitátor Pavol Koňúch. Spomienky hájnikovho syna z diela Zelená krv od Mila Urbana predstavil jeho syn Cyril Urban, spolupracovník a priaznivec Oravského múzea. Záver literárneho večera patril opäť veršom Hviezdoslava „Prvý záprah.“ Samotný autor ho považoval za svoje vrcholné dielo. Tieto básne predniesli členovia netradičného ochotníckeho divadla Lunetrdlo z Partizánskej Ľupče. Výborné výkony účinkujúcich prispeli k celkovej príjemnej atmosfére, ktorú prítomní ocenili vďačným potleskom a pozitívnymi ohlasmi.

Podujatie finančne podporilo mesto Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

literarne@oravskemuzeum.sk