Späť

Projekt Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy

V rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2019 sa o finančnú podporu úspešne uchádzala aj Oravská muzeálna spoločnosť v Dolnom Kubíne, ktorá v spolupráci s Oravským múzeom vypracovala projekt Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy v záujme zlepšovania povedomia o krajine, jej ochrane a obnove prostredníctvom zážitkových a popularizačných aktivít. Projekt bol realizovaný prostredníctvom 2 podujatí, 3 odborných exkurzií a vydaním informačno-náučných materiálov.

Za miesta usporiadania popularizačných a zážitkových podujatí boli zvolené areály Múzea oravskej dediny v Zuberci, kde Oravské múzeum poskytlo priestory vlastnej expozície Oravského zemianstva a Oravskej lesnej železnice v stanici Tanečník, ktorej správcom je tiež Oravské múzeum. Ide o objekty so značnou návštevnosťou predovšetkým v hlavnej turistickej sezóne, počas letných prázdnin a dovoleniek.

Podujatie Vône a chute húb sa uskutočnilo 18.8.2019 v stanici Tanečník OLŽ. Návštevníkov a záujemcov čakala bohatá výstava čerstvých exponátov asi 200 druhov húb a hlavne fundovaní odborníci medzi ktorými nechýbali prírodovedci z Oravského múzea a členovia Slovenskej mykologickej spoločnosti. Nechýbali ani tvorivé aktivity pre deti spojené s rozličnými súťažami.

Podujatie Bylinky a huby prebehlo 20.8.2019 na voľnom priestranstve pred objektom expozície Oravské zemianstvo v MOD. Súčasťou podujatia bola bohatá výstava rôznych druhov húb a liečivých bylín, spojená s odbornými radami prírodovedcov z Oravského múzea. Celé podujatie sprevádzala nonstop prezentácia fotodokumentácie najznámejších druhov húb a bylín. Pre deti bol pripravený osobitný program v podobe tvorivých aktivít.

So značným záujmom sa stretlo aj zorganizovanie 3 odborných exkurzií, a to 11.10.2019 pod názvom Rašeliniská – unikát oravskej prírody, 15.10.2019 Lesníckym náučným chodníkom a 16.10.2019 Po stopách Williama Rowlanda. Účastníci exkurzií tak absolvovali návštevu lokalít ako  Klinské rašelinisko, rašelinisko Ťaskovka, rašelinisko Polhorská Píla a Slaná voda, jódobrómový slaný prameň na Slanej vode a inhalatórium v obci Oravská Polhora, Lesnícky náučný chodník v Oravskej Lesnej a náučný chodník Premeny lesa v okolí obce Klin, navštívili rowlandovské pamätníky v Zákamennom, pod Komárnym a na OLŽ a absolvovali jazdu Oravskou lesnou železnicou spojenú s návštevou muzeálnych expozícií OLŽ a Goralskej drevenice. Odbornými lektormi na exkurziách boli prírodovedci Oravského múzea a vedúci Lesnej správy Paráč v Zákamennom. Výstupom projektu je aj brožúrka  pod názvom Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy, ktorá obsahuje tipy na exkurzie a návštevu vybraných lokalít s podrobnou chakteristikou a bohatou fotodokumentáciou a ktorá bude slúžiť širokej verejnosti a záujemcom o poznávanie prírodných a kultúrnohistorických hodnôt regiónu Orava.

 

 

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj