Späť

Medzinárodná spolupráca – divadelný festival na Oravskom hrade

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

Medzinárodná spolupráca – divadelný festival na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 13.11. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, privítalo v pondelok 11.11.2019 delegáciu z Poľska z partnerského mesta Zabrze, ktoré reprezentovali pracovníčky pani Karin Kyczka a pani Dorota Kośinska a delegáciu z Poznane riaditeľa divadla Drameducation Jana Nowaka a Iris Munos – šansónovú speváčku. Cieľom pracovného stretnutia bola príprava spoločného medzinárodného divadelného festivalu na Oravskom hrade v letnej sezóne 2020. Dvojdňový medzinárodný divadelný festival by sa mal konať 12. – 13. júna 2020 na nádvorí Oravského hradu. Projekt je výsledkom dlhodobej spolupráce mesta Zabrze, Oravského múzea, Žilinského samosprávneho kraja a divadla Drameducation.

Medzinárodný divadelný festival sa zameriava na tvorbu francúzskych autorov. Dramaturgia festivalu je založená na krátkych činoherných predstaveniach v maximálnej dĺžke cca 20 minút vo francúzskom jazyku. Predstavitelia divadelných rolí budú študenti-amatéri. „Prínosom pre všetkých zúčastnených bude spojenie nehmotného kultúrneho dedičstva s divadelným umením – najstarším dramatickým umením. Slovenskí študenti sa budú prostredníctvom divadla zdokonaľovať v cudzom jazyku, budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti. Genius loci Oravského hradu vytvorí príjemnú atmosféru aj pre návštevníkov a milovníkov francúzskej literatúry, spojí mladých ľudí amatérov“, povedala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.