Späť

Vdp. Pavol Vitko (Paulus Vitkay) – rímskokatolícky kňaz, autor prvej ucelenej botanickej zbierky Oravy

Oravský Podzámok 04.09.2023. Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, malo svoje zastúpenie pri odkrytí a posvätení nového náhrobného kameňa, ktoré sa konalo dňa 3.9.2023 v poľskej obci Oravka. Posvätenia sa zúčastnila etnologička Oravského múzea PhDr. Erika Kulášová. Náhrobník patrí významnému rímskokatolíckemu kňazovi, čestnému kanonikovi Spišskej diecézy, botanikovi a autorovi prvej botanickej zbierky zameranej na flóru Oravy, Pavlovi Vitkayovi (Paulus Vitkay). Narodil sa 31. decembra 1779 v Spišskom Bystrom. Študoval v Kecskeméte, Banskej Bystrici, teológiu a filozofiu v seminári v Bratislave a v Trnave. Bol rímskokatolíckym kaplánom v Ružomberku a neskôr administrátor v Rabči. Ako farár pôsobil v Bobrove, Zázrivej, Zubrohlave a nakoniec v Oravke.

„Počas svojho života bol prísediacim súdnej stolice Oravskej, dekan a čestný kanonik pre oravský dištrikt. Výsledky floristického výskumu spísal v práci Flora Arvensis, ktorá je prvou súbornou botanickou štúdiou Oravy19. storočia, uvádza v ňom 510 údajov o výskyte rastlín na Orave a čiastočne aj na Liptove. Niektoré údaje sa overili až po 100 rokoch a potvrdili jeho komplexné vedomosti v odbore a dielo bolo v roku 2012 vyhlásené za historický knižničný dokument. Zomrel 14. novembra 1842 v dnes poľskej oravskej obci Oravka, kde je aj pochovaný,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Galéria fotografií z podujatia:

 

Zdroj : Oravské múzeum POH