Späť

Obnova Prvej hradnej brány a Východnej bašty

Oravský Podzámok, 22. septembra 2023   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pristúpilo k obnove a reštaurovaniu omietok na dvoch významných objektoch Oravského hradu: Prvá hradná brána a Východná bašta. „Omietkové exteriérové vrstvy fasád Východnej bašty a Prvej hradnej brány sú značne deštruované, miestami opadané až na murivo a kamenné prvky boli zvetraním poškodené aj mechanicky. Pred začiatkom obnovy sa na obidvoch objektoch vykonali pamiatkové výskumy. Na východnej bašte sa  v roku 2017 realizoval architektonicko-historický výskum, v roku 2018 reštaurátorský výskum a v roku 2019 sanačný projektový výskum a následne prebiehal návrh na riešenie vlhkosti muriva. V roku 2020 sa na Prvej hradnej bráne uskutočnil architektonicko-historický výskum  a reštaurátorský výskum celého objektu. Cieľom výskumov bolo overenie stavebného vývoja doteraz podrobne neprebádaných objektov a tiež aj určiť optimálny spôsob obnovy. Východiskom výskumov bola podrobná obhliadka objektov, na základe ktorej sa vyhodnotili vybrané nálezové situácie, realizovala sa  sondáž na kľúčových miestach a boli odkryté staršie, doteraz neznáme tvaroslovné, alebo fortifikačné prvky, ktoré by mohli byť prezentované. Komplexná reštaurátorská obnova týchto objektov je nevyhnutná, “ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Objekty budú mať podobu pôvodného charakteru z doby ich vzniku. Východnú baštu dal postaviť Ján z Dubovca (do roku 1539). Farebnosť omietky sa prispôsobí historickej vápennej bielej omietke,  lemy  okolo strieľní druhého podlažia budú  obnovené v tmavočervenej farbe podľa farebnosti zachovanej vo vstupe do podkrovia. Prvá hradná brána bola vybudovaná súčasne s južným bastiónom na začiatku 17. storočia Jurajom Thurzom. Výsledná fasáda bude mať podobu bielej vápennej omietky  s čierno-sivými iluzívnymi maľovanými nárožiami  a  maľovanou iluzívnou svetlosivou a čiernou geometrickou a rastlinnou maľbou na fasáde z vnútornej strany.

Finančné náklady spojené s obnovou Prvej hradnej brány sú vo výške  230 485,04 EUR  a Východnej bašty vo výške 241 114,96 EUR a Oravské múzeum ich realizuje z vlastných príjmov múzea. Obnovu obidvoch  objektov realizuje firma Bauman stavby s.r.o.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Galéria fotografií: