Späť

Vavrinec Čaplovič – zberateľ kníh

            Vavrinec Čaplovič – zberateľ kníh

5. augusta uplynulo 240 rokov od narodenia vzdelanca a súkromného zberateľa kníh Vavrinca Čaploviča. Pri tejto príležitosti pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne výstavu venovanú osobe Vavrinca Čaploviča a jeho knižnici.

            Vavrinec sa narodil 5. augusta 1778 v oravskej obci Jasenová do rodiny Ladislava Čaploviča a Márie rod. Bobrovnickej. Mal troch súrodencov – brata Alexeja a sestry Zuzanu a Annu.

Školy navštevoval v rodnej Jasenovej, vo Vyšnom Kubíne a v Leštinách, neskôr gymnázium v Banskej Bystrici, latinskú školu v Ožďanoch a svoje štúdiá zavŕšil na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Z jeho študentských čias v Banskej Bystrici sa nám zachoval Zoznam kníh, ktoré boli v mojom vlastníctve roku 1792 do 1. novembra.

Po štúdiách začal pracovať ako pisár v službách Oravskej stolice, od roku 1802 u prefekta Oravského panstva M. Ambróziho. V roku 1810 sa stal osobným tajomníkom hlavného riaditeľa Oravského panstva grófa Františka Zičiho, pričom v službách Zičiovskej rodiny pracoval od 21. apríla 1810 do roku 1852. Od roku 1812 vykonával v tejto rodine funkciu archivára so sídlom v Bratislave. Vďaka výhodnej polohe Bratislavy a blízkej Viedne sa mu splnili jeho túžby venovať sa získavaniu kníh prostredníctvom bohatej ponuky bratislavských a viedenských kníhkupcov a antikvárov.

Biblioteka

Keď sa František Ziči stal vládnym komisárom regulácie Dunaja a Vavrinec Čaplovič notárom regulačných prác, mohol si Čaplovič vďaka vyššiemu príjmu dovoliť vynaložiť viac prostriedkov na svoju zberateľskú aktivitu. Knižnica horlivého zberateľa sa rýchlo rozrastala a vyvstal problém s jej umiestnením. Rozhodol sa ju venovať oravským rodákom a tak naplniť svoj dávny úmysel. Obdivuhodný počin naplnil v latinsky písanej  Darovacej listine datovanej 15. aprílom 1839. Na slávnostnom stoličnom zhromaždení stavov a radov Oravy dňa 24. mája 1839 bol jeho dar nadšene prijatý, knižnica bola vyhlásená za vlastníctvo Oravskej stolice, ktorá sa zaviazala udržiavať ju a zveľaďovať. Čaplovičove knihy a rôzne muzeálne predmety boli postupne prevezené z Bratislavy do Dolného Kubína v 14 zásielkach a umiestnené v mestskom dome (tzv. Ratúš, budova na námestí sa nezachovala).

Po darovaní a prevezení knižnice na Oravu, Vavrinec neprestal zbierať knihy, ale takmer do konca života svoju zbierku dopĺňal. Svojím obsahom i rozsahom sa stala veľmi známou a patrila aj medzi najvzácnejšie knižnice v Uhorsku. Na svoju šesťdesiatročnú zberateľskú činnosť (od 1. novembra 1792 do 26. apríla 1852) vynaložil spolu 63 455 zlatých a 23 grajciarov.

Vavrinec Čaplovič zomrel ako 75 ročný 25. decembra 1853 v Bratislave na následky vážnej nehody.

V súčasnosti sa v Čaplovičovej knižnici nachádza 93 611 knižničných jednotiek (k 31. 12. 2017), umiestnených v samostatnej budove, ktorá bola pre ňu dokončená v roku 1911.

Renata Jedláková

 

 

 

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.