Späť

Deň v stredoveku, Včelárske popoludnie

Oravský Podzámok 2.8. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 5.8.2018 podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“ a na Oravskej lesnej železnici kultúrno -vzdelávacie podujatie Včelárske popoludnie.

Program na Hlavnom nádvorí Oravského hradu bude prebiehať od 13:00 do 17:00 hod. Súčasťou programu bude ukážka spôsobu života rytierov, dobová hudba i tance, sokoliarske  umenie, kaukliarska silová akrobacia.  Pre deti je pripravená aktivita „Staň sa rytierom Dračieho rádu“, ktorá spočíva v zvládnutí skúšky odvahy, skúšky chrabrosti a skúšky šikovnosti. Podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“  je  pokračovaním udržateľnosti projektu „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Počas celého dňa bude na nádvorí prebiehať historický remeselný jarmok, kde budú remeselníci predvádzať svoje zručnosti.

„Pre našich návštevníkov sme aj na tento víkend pripravili zaujímavý a bohatý kultúrny program nielen na  Oravskom hrade, ale aj na Oravskej lesnej železnici. V nedeľu 05.08.2018 v čase od 12:00 do 17:00 hod. v areáli na stanici Tanečník bude „Včelárske popoludnie“. Počas podujatia bude premávať parná lokomotíva, návštevníci  sa môžu tešiť na zaujímavý program, v ktorom vám chceme priblížiť históriu včelárenia na Orave, kde vám skúsení včelári odpovedia na vaše otázky a poradia aj začínajúcim včelárom  “, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Fotografie Deň v stredoveku – Oravský hrad

Fotografie Včelárske popoludnie – Oravská lesná železnica

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.