Späť

Kúzelník na Oravskom hrade

Kúzelník na Oravskom hrade

  Oravský Podzámok, 15.8.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 19. 8. 2018 podujatie pod názvom Kúzelník na Oravskom hrade.

Na podujatí sa predstaví kúzelník Wolfi, ktorý návštevníkom predvedie  neuveriteľné ilúzie  a kúzla, ktoré vyvolajú nielen údiv, ale i úsmev. Súčasťou podujatia bude i bruchovravecká show, v ktorej sa predstavia členovia skupiny Sranda Banda. O hudobnú časť programu sa postará Robo Hulej. Podujatie bude prebiehať na Hlavnom nádvorí Oravského hradu v čase od 12:00 do 17:00 h.   „Nedeľné podujatie bude plné zábavy a humoru určeného všetkým vekovým kategóriám. Tešia sa na Vás bábky z ríše zvierat, ktoré pobavia svojím príbehom každého člena rodiny.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.