Späť

Kúzelník na Oravskom hrade

Kúzelník na Oravskom hrade

  Oravský Podzámok, 15.8.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 19. 8. 2018 podujatie pod názvom Kúzelník na Oravskom hrade.

Na podujatí sa predstaví kúzelník Wolfi, ktorý návštevníkom predvedie  neuveriteľné ilúzie  a kúzla, ktoré vyvolajú nielen údiv, ale i úsmev. Súčasťou podujatia bude i bruchovravecká show, v ktorej sa predstavia členovia skupiny Sranda Banda. O hudobnú časť programu sa postará Robo Hulej. Podujatie bude prebiehať na Hlavnom nádvorí Oravského hradu v čase od 12:00 do 17:00 h.   „Nedeľné podujatie bude plné zábavy a humoru určeného všetkým vekovým kategóriám. Tešia sa na Vás bábky z ríše zvierat, ktoré pobavia svojím príbehom každého člena rodiny.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.