Späť

Uvedenie publikácie Orava bez hraníc

Oravský Podzámok, 27. 3. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa prezentovalo v rámci Slovenského víkendu, ktorý sa konal 24. – 26. 3. 2017 v priestoroch Národného múzea v Krakove.

Súčasťou podujatia bola unikátna výstava s názvom Poklady baroka medzi Bratislavou a Krakovom, ktorá prilákala veľa milovníkov umenia a kultúry. Počas troch dní čakal na návštevníkov bohatý program spojený s propagáciou slovenských regiónov a turistických destinácií, premietanie slovenských filmov, ukážky remeselnej tvorby, ochutnávka tradičných slovenských výrobkov a súťaž o zaujímavé ceny. Príjemným spestrením bolo vystúpenie folklórneho súboru Maguranka zo Spišskej Starej Vsi a poľského súboru Slowianka.

Počas oficiálneho otvorenia v slávnostnom príhovore vystúpili generálny konzul SR Ivan Škorupa, riaditeľ Slovenského inštitútu v PL Milan Novotný, riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková a kurátorka výstavy Katarína Chmelinová.

Oravské múzeum využilo túto príležitosť a uviedlo do života novú publikáciu s názvom Orava bez hraníc, venovanú slovenským obciam úzko spätým s Oravským regiónom, ktoré boli v roku 1945 už definitívne pričlenené k Poľsku. Kniha bola symbolicky pokrstená oravskou zemou zo slovenskej i poľskej strany, za sprievodu piesne Goraľu. Krstným rodičom sa stal generálny konzul SR Ivan Škorupa. „Veríme, že táto kniha aspoň čiastočne zaplní chýbajúce miesto v histórii Oravy, ktorá by nemala upadnúť do zabudnutia,“ vyslovila na záver prianie riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

O pútavý program Slovenského víkendu v Krakove prejavili záujem, okrem množstva domácich a zahraničných návštevníkov, aj médiá – TVP Krakow, Rádio Krakow a slovenská televízia JOJ.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.