Späť

Uvedenie publikácie Orava bez hraníc

Oravský Podzámok, 27. 3. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa prezentovalo v rámci Slovenského víkendu, ktorý sa konal 24. – 26. 3. 2017 v priestoroch Národného múzea v Krakove.

Súčasťou podujatia bola unikátna výstava s názvom Poklady baroka medzi Bratislavou a Krakovom, ktorá prilákala veľa milovníkov umenia a kultúry. Počas troch dní čakal na návštevníkov bohatý program spojený s propagáciou slovenských regiónov a turistických destinácií, premietanie slovenských filmov, ukážky remeselnej tvorby, ochutnávka tradičných slovenských výrobkov a súťaž o zaujímavé ceny. Príjemným spestrením bolo vystúpenie folklórneho súboru Maguranka zo Spišskej Starej Vsi a poľského súboru Slowianka.

Počas oficiálneho otvorenia v slávnostnom príhovore vystúpili generálny konzul SR Ivan Škorupa, riaditeľ Slovenského inštitútu v PL Milan Novotný, riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková a kurátorka výstavy Katarína Chmelinová.

Oravské múzeum využilo túto príležitosť a uviedlo do života novú publikáciu s názvom Orava bez hraníc, venovanú slovenským obciam úzko spätým s Oravským regiónom, ktoré boli v roku 1945 už definitívne pričlenené k Poľsku. Kniha bola symbolicky pokrstená oravskou zemou zo slovenskej i poľskej strany, za sprievodu piesne Goraľu. Krstným rodičom sa stal generálny konzul SR Ivan Škorupa. „Veríme, že táto kniha aspoň čiastočne zaplní chýbajúce miesto v histórii Oravy, ktorá by nemala upadnúť do zabudnutia,“ vyslovila na záver prianie riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

O pútavý program Slovenského víkendu v Krakove prejavili záujem, okrem množstva domácich a zahraničných návštevníkov, aj médiá – TVP Krakow, Rádio Krakow a slovenská televízia JOJ.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk