Späť

Uvedenie publikácie Orava bez hraníc

Oravský Podzámok, 27. 3. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa prezentovalo v rámci Slovenského víkendu, ktorý sa konal 24. – 26. 3. 2017 v priestoroch Národného múzea v Krakove.

Súčasťou podujatia bola unikátna výstava s názvom Poklady baroka medzi Bratislavou a Krakovom, ktorá prilákala veľa milovníkov umenia a kultúry. Počas troch dní čakal na návštevníkov bohatý program spojený s propagáciou slovenských regiónov a turistických destinácií, premietanie slovenských filmov, ukážky remeselnej tvorby, ochutnávka tradičných slovenských výrobkov a súťaž o zaujímavé ceny. Príjemným spestrením bolo vystúpenie folklórneho súboru Maguranka zo Spišskej Starej Vsi a poľského súboru Slowianka.

Počas oficiálneho otvorenia v slávnostnom príhovore vystúpili generálny konzul SR Ivan Škorupa, riaditeľ Slovenského inštitútu v PL Milan Novotný, riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková a kurátorka výstavy Katarína Chmelinová.

Oravské múzeum využilo túto príležitosť a uviedlo do života novú publikáciu s názvom Orava bez hraníc, venovanú slovenským obciam úzko spätým s Oravským regiónom, ktoré boli v roku 1945 už definitívne pričlenené k Poľsku. Kniha bola symbolicky pokrstená oravskou zemou zo slovenskej i poľskej strany, za sprievodu piesne Goraľu. Krstným rodičom sa stal generálny konzul SR Ivan Škorupa. „Veríme, že táto kniha aspoň čiastočne zaplní chýbajúce miesto v histórii Oravy, ktorá by nemala upadnúť do zabudnutia,“ vyslovila na záver prianie riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

O pútavý program Slovenského víkendu v Krakove prejavili záujem, okrem množstva domácich a zahraničných návštevníkov, aj médiá – TVP Krakow, Rádio Krakow a slovenská televízia JOJ.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.