Späť

Prednáška: Thurzovské písomnosti v Štátnom archíve v Bytči

Dolný Kubín, 28. 3. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 27. marca 2017 v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odbornú prednášku pod názvom: Thurzovské písomnosti v Štátnom archíve v Bytči.

Prednášku prezentovala riaditeľka Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, PhDr. Jana Kurucárová, ktorá s pramenným materiálom tejto proveniencie pracuje už dlhé roky. Cez životné príbehy niektorých členov bytčiansko-oravskej vetvy významného rodu Thurzovcov mali účastníci prednášky možnosť oboznámiť sa nielen s jednotlivými typmi a obsahom písomností, ale i s príbehom ich vzniku, či už išlo o písomnosti súkromnej, politickej alebo hospodárskej povahy.

Týmto podujatím si Oravské múzeum pripomenulo 450. výročie narodenia grófa Juraja Thurza, dedičného župana Oravskej stolice a uhorského palatína, ktorý významne zasiahol do dejín Oravy.