Späť

Prednáška: Thurzovské písomnosti v Štátnom archíve v Bytči

Dolný Kubín, 28. 3. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 27. marca 2017 v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odbornú prednášku pod názvom: Thurzovské písomnosti v Štátnom archíve v Bytči.

Prednášku prezentovala riaditeľka Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, PhDr. Jana Kurucárová, ktorá s pramenným materiálom tejto proveniencie pracuje už dlhé roky. Cez životné príbehy niektorých členov bytčiansko-oravskej vetvy významného rodu Thurzovcov mali účastníci prednášky možnosť oboznámiť sa nielen s jednotlivými typmi a obsahom písomností, ale i s príbehom ich vzniku, či už išlo o písomnosti súkromnej, politickej alebo hospodárskej povahy.

Týmto podujatím si Oravské múzeum pripomenulo 450. výročie narodenia grófa Juraja Thurza, dedičného župana Oravskej stolice a uhorského palatína, ktorý významne zasiahol do dejín Oravy.

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.