Späť

Prednáška: Thurzovské písomnosti v Štátnom archíve v Bytči

Dolný Kubín, 28. 3. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 27. marca 2017 v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odbornú prednášku pod názvom: Thurzovské písomnosti v Štátnom archíve v Bytči.

Prednášku prezentovala riaditeľka Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, PhDr. Jana Kurucárová, ktorá s pramenným materiálom tejto proveniencie pracuje už dlhé roky. Cez životné príbehy niektorých členov bytčiansko-oravskej vetvy významného rodu Thurzovcov mali účastníci prednášky možnosť oboznámiť sa nielen s jednotlivými typmi a obsahom písomností, ale i s príbehom ich vzniku, či už išlo o písomnosti súkromnej, politickej alebo hospodárskej povahy.

Týmto podujatím si Oravské múzeum pripomenulo 450. výročie narodenia grófa Juraja Thurza, dedičného župana Oravskej stolice a uhorského palatína, ktorý významne zasiahol do dejín Oravy.

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.