Späť

„Pri ceste na dedine“ – ďalší úspešný projekt Oravského múzea

Oravský Podzámok, 28.2.2017 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj bolo úspešným uchádzačom v rámci cezhraničných projektov z programu INTERREG Poľsko – Slovensko. V spolupráci s vedúcim partnerom Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej sa podarilo získať na projekt „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní finančné prostriedky v objeme 1 757 751,21 EUR z toho 119 684 EUR je vyčlenených pre aktivity Oravského múzea. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od 1.1.2017 do 31.10.2018. Partnermi projektu sú Slovenské národné múzeum, Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
V rámci projektu bude Oravské múzeum realizovať mäkké aktivity. K aktivitám patrí odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícii na území Oravy, Liptova a Sadecka“. Výstupom z odborného seminára bude zborník, ktorý vhodne doplní poznatky pri výučbe regionálnej histórie. Oravské múzeum vydá publikáciu, ktorá bude venovaná vzniku, rozvoju a súčasnému stavu remesla v pôvodnom historickom regióne Oravy. Zrealizuje sa kultúrno-vzdelávacie podujatie, ktoré návštevníkom predstaví minulosť a súčasnosť remeslá. „Realizácia projektu v rámci cezhraničnej spolupráce bude pre Oravské múzeum prínosom nielen po materiálnej stránke, ale obrovským obohatením bude posilnenie väzieb a výmena odborných skúsenosti medzi partnermi.“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.