Späť

„Pri ceste na dedine“ – ďalší úspešný projekt Oravského múzea

Oravský Podzámok, 28.2.2017 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj bolo úspešným uchádzačom v rámci cezhraničných projektov z programu INTERREG Poľsko – Slovensko. V spolupráci s vedúcim partnerom Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej sa podarilo získať na projekt „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní finančné prostriedky v objeme 1 757 751,21 EUR z toho 119 684 EUR je vyčlenených pre aktivity Oravského múzea. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od 1.1.2017 do 31.10.2018. Partnermi projektu sú Slovenské národné múzeum, Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
V rámci projektu bude Oravské múzeum realizovať mäkké aktivity. K aktivitám patrí odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícii na území Oravy, Liptova a Sadecka“. Výstupom z odborného seminára bude zborník, ktorý vhodne doplní poznatky pri výučbe regionálnej histórie. Oravské múzeum vydá publikáciu, ktorá bude venovaná vzniku, rozvoju a súčasnému stavu remesla v pôvodnom historickom regióne Oravy. Zrealizuje sa kultúrno-vzdelávacie podujatie, ktoré návštevníkom predstaví minulosť a súčasnosť remeslá. „Realizácia projektu v rámci cezhraničnej spolupráce bude pre Oravské múzeum prínosom nielen po materiálnej stránke, ale obrovským obohatením bude posilnenie väzieb a výmena odborných skúsenosti medzi partnermi.“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk