Späť

Turzovské knižnice

Dolný Kubín, 5. 12. 2017 – v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v pondelok 4. decembra t.r. uskutočnila prednáška s názvom „Turzovské knižnice,“ venovaná 450. výročiu narodenia Juraja Turza. Zaujímavý výskum a osudy kníh z týchto knižníc predstavila odborná pracovníčka Slovenskej národnej knižnice v Martine, pani PhDr. Helena Saktorová, PhD. Vo svojej prezentácii vyzdvihla skutočnosť, že k najznámejším a najbohatším knižniciam Turzovcov patrila knižnica uhorského palatína Juraja Turza (1567 – 1616). Na základe posesorských záznamov – rukopisného exlibrisu a supralibrosu sa jej doteraz podarilo identifikovať 217 titulov tlačí 15. – 17. storočia, ktoré sú uložené v knižniciach na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. V prípade knižných zbierok jednotlivých členov rodu Turzovcov nemožno ale hovoriť o ukončenom procese. Postupným odkrývaním nespracovaných fondov tlačí sa stále objavujú ďalšie staré tlače významných európskych a domácich autorov z rôznych vedných odborov, ktoré patrili do Turzovských knižníc.
Na záver prednášky dr. Saktorová prakticky predstavila niekoľko ukážok historických kníh zo 16. storočia patriacich do Turzovskej knižnice, ktoré sú zastúpené vo fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea. Prítomní študenti dolnokubínskeho gymnázia spolu s ďalšími účastníkmi ocenili nové a zaujímavé informácie k danej téme a tiež vyššie spomínané tlače, ktoré si mohli osobne prezrieť.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
biblioteka@oravskemuzeum.sk