Späť

Mikuláš v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 1.12.2017 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na Oravskom hrade a Oravskej lesnej železnici v prvý decembrový víkend stretnutie s Mikulášom.
Oravský hrad privíta v nedeľu 3. 12. 2017 návštevníkov, na ktorých čaká predvianočná atmosféra, ukážky pečenia voňavých oblátok, zdobenie medovníkov, chutné koláčiky, remeselný jarmok, sladká medovina, tradičné ľudové koledy i rozprávkové prekvapenie „Je ti teplo dievčatko“, na motívy klasickej rozprávky Mrázik. Vstupy na podujatie budú o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
„Oravské múzeum pokračuje v niekoľkoročnej tradícií spojenej s príchodom svätého Mikuláša. Na obľúbené podujatie každý rok pripravujeme pre tých najmenších pútavé príbehy. Tento rok sme sa inšpirovali rozprávkou Mrázik, ktorá neodmysliteľne patrí k Vianociam a návštevníci Oravského hradu si budú môcť pozrieť rýmované divadelno-hudobne spracovanie, tejto rozprávky.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Podobné podujatie „Lesnou železnicou za Mikulášom“ sme pripravili aj v expozícií Oravskej lesnej železnice. V sobotu a nedeľu (2.12. – 3. 12. 2017) sú pre návštevníkov pripravené jazdy vláčikom za Mikulášom, ktoré sa uskutočnia v čase o 13.00, 14.30 a 15.45 hod. Súčasťou podujatia bude aj pečenie oblátok, zdobenie medovníkov, ukážky výroby vianočných ozdôb a chutné koláčiky.
Veríme, že prijmete pozvanie na tieto podujatia a tešíme sa na Vás.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk a prispieť k pokojnému sláveniu adventu

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.