Späť

Mikuláš v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 1.12.2017 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na Oravskom hrade a Oravskej lesnej železnici v prvý decembrový víkend stretnutie s Mikulášom.
Oravský hrad privíta v nedeľu 3. 12. 2017 návštevníkov, na ktorých čaká predvianočná atmosféra, ukážky pečenia voňavých oblátok, zdobenie medovníkov, chutné koláčiky, remeselný jarmok, sladká medovina, tradičné ľudové koledy i rozprávkové prekvapenie „Je ti teplo dievčatko“, na motívy klasickej rozprávky Mrázik. Vstupy na podujatie budú o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
„Oravské múzeum pokračuje v niekoľkoročnej tradícií spojenej s príchodom svätého Mikuláša. Na obľúbené podujatie každý rok pripravujeme pre tých najmenších pútavé príbehy. Tento rok sme sa inšpirovali rozprávkou Mrázik, ktorá neodmysliteľne patrí k Vianociam a návštevníci Oravského hradu si budú môcť pozrieť rýmované divadelno-hudobne spracovanie, tejto rozprávky.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Podobné podujatie „Lesnou železnicou za Mikulášom“ sme pripravili aj v expozícií Oravskej lesnej železnice. V sobotu a nedeľu (2.12. – 3. 12. 2017) sú pre návštevníkov pripravené jazdy vláčikom za Mikulášom, ktoré sa uskutočnia v čase o 13.00, 14.30 a 15.45 hod. Súčasťou podujatia bude aj pečenie oblátok, zdobenie medovníkov, ukážky výroby vianočných ozdôb a chutné koláčiky.
Veríme, že prijmete pozvanie na tieto podujatia a tešíme sa na Vás.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk a prispieť k pokojnému sláveniu adventu

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.