Späť

Tlačová správa – Tajomstvo Hájovne na Podvrší

Oravská Polhora, 16. jún 2023 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo podujatie s názvom „Tajomstvo hájovne na Podvrší“. Podujatie prebiehalo v areáli Hviezdoslavovej hájovne 15. júna 2023 od 9.00 hod. Program bol určený pre žiakov II. stupňa základných škôl. Podujatia sa zúčastnilo okolo 80 žiakov zo ZŠ s MŠ Rabčice a ZŠ s MŠ Oravská Polhora. Žiaci sa pred vstupom do areálu rozdelili na menšie skupiny, dostali do rúk brožúry a základné pokyny k priebehu podujatia. Brožúry obsahovali text, v ktorom chýbali kľúčové heslá. V areáli Hájovne sa nachádzali tri stanovištia a na každom dostali žiaci tri úlohy, ktoré preverili ich zručnosti, pozornosť i pamäť. Po zvládnutí všetkých úloh a správneho doplnenia hesiel do textu získali víťazi odmenu.

„Prostredie Hájovne je prostredím pre všetkých. Tento rok sme sa podujatím zamerali na žiakov druhého stupňa. Odborní pracovníci Oravského múzea si prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych prvkov a aktivít pripravili program, ktorý bol nielen náučný, ale aj zábavný. Som veľmi rada, že príbeh Hájnikovej ženy ožil znova a žiaci si mohli pripomenúť aké to kedysi u nás bolo a čo je našou históriou.“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

lektordk@oravskemuzeum.sk

 

Galéria fotografií z podujatia: