Späť

„Cesta do fantázie“ – Mgr. art. Miroslav KNAP 2023

Oravský Podzámok 19.06.2023, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu počas letných prázdnin autorskú výstavu talentovaného umelca, oravského výtvarníka, grafika a ilustrátora  Miroslava Knapa. Výstava predstavuje viac ako pol stovky diel a to zo všetkých oblasti tvorby M. Knapa – maliarskej, grafickej, kresby a ilustrácie.

Za svoju tvorbu získal Miroslav Knap mnoho cien a uznaní nielen doma,  ale aj v zahraničí. Jeho výtvarné dielo prináša dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet. Kurátorom výstavy je riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

„Jeho diela sú pozitívne, žiaria pestrými farbami a môžete v nich nájsť zakaždým niečo nové. Do slovenského výtvarného umenia vnáša bohatý farebný kolorit a rozprávkový svet plný fantázie, znázornený precíznou kresbou. Z predchádzajúcich skúsenosti vieme, že návštevníci vnímajú jeho tvorbu s nadšením. Teší nás, že medzinárodná klientela, ktorá prichádza na Oravský hrad takmer z celého sveta, môže obdivovať jedinečnú tvorbu talentovaného umelca “, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Je to už jeho štvrtá výstava na Oravskom hrade. Vernisáž výstavy  „Cesta do fantázie“ Miroslava Knapa, pri príležitosti jeho životného jubilea okrúhlych 50-tých narodenín sa uskutoční v stredu 21. júna 2023 o 16:30 hod. v Citadele Oravského hradu.  V rámci návštevy Oravského hradu  si budú môcť návštevníci prezrieť výstavu umelca do 30. septembra 2023.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk