Späť

Tibor Spitz v Oravskom múzeu

Dolný Kubín, 9. 5. 2017 – v piatok 5. mája 2017 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava prednášku s názvom „Nikdy viac holokaust“ .
Prítomní mali možnosť vypočuť si autentické zážitky z obdobia 2.svetovej vojny od dolnokubínskeho rodáka posledného žijúceho člena strádajúcej židovskej rodiny Tibora Spitza žijúceho v Amerike. Šesťčlenná rodina Spitzovcov sa vyhla transportom do koncentračných táborov vďaka úteku do hôr. Dlhých sedem mesiacov sa skrývali v horách nad Srňacím neďaleko Dolného Kubína v neustálom strachu o svoj život. Záujem o životný príbeh tohto úspešného vedca a výtvarníka potvrdila vysoká účasť zo strany škôl, ale i verejnosti.

Zdroj: Oravské múzeum POH
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.