Späť

Finále IQ olympiády na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 17. 5. 2017 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj privítalo v pondelok 15. 5. 2017 na Oravskom hrade 60 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska, ktoré si zmerali svoje sily vo finále IQ olympiády. Hlavným organizátorom súťaže bola Mensa Slovensko, ktorá združuje a podporuje nadpriemerne inteligentných ľudí a vyhľadáva talenty aj medzi tými najmladšími.

Do v poradí siedmeho ročníka súťaže, organizovaného prvýkrát na celoslovenskej úrovni, sa zapojilo 14 140 žiakov II. stupňa základných škôl (5. -9. ročník) a I. stupňa osemročných gymnázií (príma až kvarta).

Súťaž prebiehala v troch kolách – školské kolo, regionálne kolá a napokon celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa konalo v motivujúcom prostredí pre mladé talenty. Hneď v úvode privítala všetky deti a ich rodičov na Oravskom hrade riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Všetkým súťažiacim zapriala veľa šťastia a tvorivých síl do riešenia pripravených úloh. Celoslovenského kola sa zúčastnilo 20 najlepších „regionálnych“ riešiteľov, spolu 60 žiakov, ktorí riešili viac ako 90 úloh. Jednotlivé úlohy preverili u žiakov širokú škálu intelektových schopností – schopnosť logicky uvažovať a vyvodiť samostatný úsudok, pamäťové schopnosti, využitie vlastnej kreativity pri riešení súťažného zadania a schopnosť rýchleho uvažovania.

Organizátori nezabudli ani na rodičov a pripravili pre nich zaujímavú prednášku na tému: Identifikácia a vzdelávanie nadaných detí. Po „oficiálnej“ časti si všetci zúčastnení , deti aj rodičia, vychutnali historickú prehliadku Oravského hradu.

Vyhodnotenie súťaže prebiehalo na hlavnom nádvorí. Celkovo bolo odmenených 10 riešiteľov, ktorí získali krásne ceny:

1. miesto Richard Kramár, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
2. miesto Bruno Jakubov, Základná škola Spišská Nová Ves
3. miesto Dario Mikuš, Základná škola Prievidzka
4. miesto Adam Čabrák, Základná škola Košice
5. miesto Lujza Laudová, Gymnázium F.G. Lorcu, Bratislava
6. miesto Samuel Banas, Gymnázium P. Coubertina, Piešťany
7. miesto Jakub Mihálik, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina
8. miesto Samuel Šulgan, Cirk. ZŠ ako o.z. Spojená šk., Piešťany
9. miesto Samuel Lipovský, Základná škola SSV Skuteckého, Banská Bystrica
10. miesto Štefan Slavkovský, Gymnázium, Poprad

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.