Späť

Finále IQ olympiády na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 17. 5. 2017 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj privítalo v pondelok 15. 5. 2017 na Oravskom hrade 60 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska, ktoré si zmerali svoje sily vo finále IQ olympiády. Hlavným organizátorom súťaže bola Mensa Slovensko, ktorá združuje a podporuje nadpriemerne inteligentných ľudí a vyhľadáva talenty aj medzi tými najmladšími.

Do v poradí siedmeho ročníka súťaže, organizovaného prvýkrát na celoslovenskej úrovni, sa zapojilo 14 140 žiakov II. stupňa základných škôl (5. -9. ročník) a I. stupňa osemročných gymnázií (príma až kvarta).

Súťaž prebiehala v troch kolách – školské kolo, regionálne kolá a napokon celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa konalo v motivujúcom prostredí pre mladé talenty. Hneď v úvode privítala všetky deti a ich rodičov na Oravskom hrade riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Všetkým súťažiacim zapriala veľa šťastia a tvorivých síl do riešenia pripravených úloh. Celoslovenského kola sa zúčastnilo 20 najlepších „regionálnych“ riešiteľov, spolu 60 žiakov, ktorí riešili viac ako 90 úloh. Jednotlivé úlohy preverili u žiakov širokú škálu intelektových schopností – schopnosť logicky uvažovať a vyvodiť samostatný úsudok, pamäťové schopnosti, využitie vlastnej kreativity pri riešení súťažného zadania a schopnosť rýchleho uvažovania.

Organizátori nezabudli ani na rodičov a pripravili pre nich zaujímavú prednášku na tému: Identifikácia a vzdelávanie nadaných detí. Po „oficiálnej“ časti si všetci zúčastnení , deti aj rodičia, vychutnali historickú prehliadku Oravského hradu.

Vyhodnotenie súťaže prebiehalo na hlavnom nádvorí. Celkovo bolo odmenených 10 riešiteľov, ktorí získali krásne ceny:

1. miesto Richard Kramár, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
2. miesto Bruno Jakubov, Základná škola Spišská Nová Ves
3. miesto Dario Mikuš, Základná škola Prievidzka
4. miesto Adam Čabrák, Základná škola Košice
5. miesto Lujza Laudová, Gymnázium F.G. Lorcu, Bratislava
6. miesto Samuel Banas, Gymnázium P. Coubertina, Piešťany
7. miesto Jakub Mihálik, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina
8. miesto Samuel Šulgan, Cirk. ZŠ ako o.z. Spojená šk., Piešťany
9. miesto Samuel Lipovský, Základná škola SSV Skuteckého, Banská Bystrica
10. miesto Štefan Slavkovský, Gymnázium, Poprad

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.