Späť

Parnou lokomotívou „Gontkulák“ otvárame hlavnú sezónu na Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok, 11.5.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 14.5.2017 pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice bohatý program. Podujatie, pri príležitosti slávnostného otvorenia hlavnej turistickej sezóny, pod názvom Keď odfúkne lokomotíva začne o 13:00 hod. v areáli stanice Tanečník v katastri obce Oravská Lesná a Zákamenné. „Po troch rokoch sa na trať opäť vracia zrekonštruovaná a zreštaurovaná parná lokomotíva „Gontkulák“. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavý kultúrny program v podobe hudobnej skupiny Jazzgot z Poľska a Ťažkej muziky z Terchovej. Ukážky vlastnej tvorby v upravenom areáli predvedú i zruční remeselníci.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Pre najmenších návštevníkov sú pripravené interaktívne hry, drevený historický kolotoč, maľovanie na tvár a aktivity z oblasti lesnej pedagogiky. Neprehliadnuteľnou atrakciou expozície je voliéra páva korunkatého i ovečiek. Návštevníci sa môžu vlakom prepraviť do stanice Sedla Beskyd a navštíviť expozíciu goralskej drevenice a novú vyhliadkovú dvojposchodovú vežu s ružicou, ktorá pri priaznivom počasí ponúka výhľad na okolité pohoria ako napr. Západné Tatry, Rozsutec i Kriváň. Vlak s vyhliadkovými jazdami pre turistov bude premávať zo stanice Tanečník na Sedlo Beskyd v týchto časových intervaloch: 9:30, 11:00 hod. a parná lokomotíva „Gontkulák“ v časoch od 13:40, 15:15 hod., 16:30 a 17:30 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.