Späť

Tibor Spitz svedok holokaustu

Dolný Kubín, 9. 5. 2018 – v pondelok 7. mája 2018 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava zaujímavú prednášku spojenú s prezentáciou dolnokubínskeho rodáka Tibora Spitza pod názvom „Nikdy viac holokaust“.

Uznávaná osobnosť sklárskeho priemyslu, vynálezca, vedec a výtvarník Tibor Spitz žijúci v Amerike, sa počas 2. svetovej vojny ukrýval spolu s rodinou dlhých sedem mesiacov v horách v okolí Dolného Kubína časť Srňacie, aby sa vyhli transportu do koncentračných táborov. Na programe sa zúčastnili študenti dolnokubínskych stredných škôl a široká verejnosť. Autentické životné svedectvo pána Spitza o situácii v meste i v krajine počas vojny, neustálom strachu o život, následnom úteku do hôr  i odraze týchto udalostí v jeho výtvarnej tvorbe, vyvolali v prítomných veľký záujem i niekoľko otázok, na ktoré v závere stretnutia odpovedal.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci 150. výročia Oravského múzea, ktoré počas celého roka pripravuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie programy pre návštevníkov vo svojich expozíciách.

Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.