Späť

Tibor Spitz svedok holokaustu

Dolný Kubín, 9. 5. 2018 – v pondelok 7. mája 2018 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava zaujímavú prednášku spojenú s prezentáciou dolnokubínskeho rodáka Tibora Spitza pod názvom „Nikdy viac holokaust“.

Uznávaná osobnosť sklárskeho priemyslu, vynálezca, vedec a výtvarník Tibor Spitz žijúci v Amerike, sa počas 2. svetovej vojny ukrýval spolu s rodinou dlhých sedem mesiacov v horách v okolí Dolného Kubína časť Srňacie, aby sa vyhli transportu do koncentračných táborov. Na programe sa zúčastnili študenti dolnokubínskych stredných škôl a široká verejnosť. Autentické životné svedectvo pána Spitza o situácii v meste i v krajine počas vojny, neustálom strachu o život, následnom úteku do hôr  i odraze týchto udalostí v jeho výtvarnej tvorbe, vyvolali v prítomných veľký záujem i niekoľko otázok, na ktoré v závere stretnutia odpovedal.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci 150. výročia Oravského múzea, ktoré počas celého roka pripravuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie programy pre návštevníkov vo svojich expozíciách.

Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.