Späť

Tibor Spitz svedok holokaustu

Dolný Kubín, 9. 5. 2018 – v pondelok 7. mája 2018 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava zaujímavú prednášku spojenú s prezentáciou dolnokubínskeho rodáka Tibora Spitza pod názvom „Nikdy viac holokaust“.

Uznávaná osobnosť sklárskeho priemyslu, vynálezca, vedec a výtvarník Tibor Spitz žijúci v Amerike, sa počas 2. svetovej vojny ukrýval spolu s rodinou dlhých sedem mesiacov v horách v okolí Dolného Kubína časť Srňacie, aby sa vyhli transportu do koncentračných táborov. Na programe sa zúčastnili študenti dolnokubínskych stredných škôl a široká verejnosť. Autentické životné svedectvo pána Spitza o situácii v meste i v krajine počas vojny, neustálom strachu o život, následnom úteku do hôr  i odraze týchto udalostí v jeho výtvarnej tvorbe, vyvolali v prítomných veľký záujem i niekoľko otázok, na ktoré v závere stretnutia odpovedal.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci 150. výročia Oravského múzea, ktoré počas celého roka pripravuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie programy pre návštevníkov vo svojich expozíciách.

Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk