Späť

Oravské múzeum otvorí hlavnú letnú turistickú sezónu aj na Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok 10.5.2018 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 13.5.2018 slávnostné otvorenie hlavnej letnej turistickej sezóny na Oravskej lesnej železnici. Podujatím pod názvom: „Keď odfúkne lokomotíva“, sa pravidelne každý rok otvára, v areáli stanice Tanečník na Oravskej lesnej železnici, hlavná letná turistická sezóna. V roku 2018 je to už desiata jubilejná turistická sezóna.
Pre návštevníkov je pripravený bohatý a zaujímavý kultúrny program, ktorý začne o 12.15 hod., predstaví sa skupina Funny Fellows i detský folklórny súbor Oravanček. Pre najmenších návštevníkov sú pripravené rôzne hry a súťaže. Na trati bude premávať parná lokomotíva Gontkulák.
„Rok 2018 je rokom významných jubileí nielen pre Slovensko, ale je významný v histórii Oravského múzea, ktoré v tomto roku slávi 150 rokov svojho vzniku. Múzeum Oravského panstva vzniklo počas Oravského komposesorátu v roku 1868 na Oravskom hrade, na podnet Wiliama Rowlanda a pod záštitou zakladateľa, podporovateľa a mecenáša múzea, ktorým bol vtedajší direktor Oravského komposesorátu Edmund Zichy (Ziči). 150. výročie vzniku ho radí medzi najstaršie múzeá na Slovensku.
Pripomíname si aj 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice a 90 rokov má aj parná lokomotíva Gontkulák.“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Tešíme sa na vás!

Zdroj: marketing@oravskemuzeum.sk
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.