Späť

Oravské múzeum otvorí hlavnú letnú turistickú sezónu aj na Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok 10.5.2018 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 13.5.2018 slávnostné otvorenie hlavnej letnej turistickej sezóny na Oravskej lesnej železnici. Podujatím pod názvom: „Keď odfúkne lokomotíva“, sa pravidelne každý rok otvára, v areáli stanice Tanečník na Oravskej lesnej železnici, hlavná letná turistická sezóna. V roku 2018 je to už desiata jubilejná turistická sezóna.
Pre návštevníkov je pripravený bohatý a zaujímavý kultúrny program, ktorý začne o 12.15 hod., predstaví sa skupina Funny Fellows i detský folklórny súbor Oravanček. Pre najmenších návštevníkov sú pripravené rôzne hry a súťaže. Na trati bude premávať parná lokomotíva Gontkulák.
„Rok 2018 je rokom významných jubileí nielen pre Slovensko, ale je významný v histórii Oravského múzea, ktoré v tomto roku slávi 150 rokov svojho vzniku. Múzeum Oravského panstva vzniklo počas Oravského komposesorátu v roku 1868 na Oravskom hrade, na podnet Wiliama Rowlanda a pod záštitou zakladateľa, podporovateľa a mecenáša múzea, ktorým bol vtedajší direktor Oravského komposesorátu Edmund Zichy (Ziči). 150. výročie vzniku ho radí medzi najstaršie múzeá na Slovensku.
Pripomíname si aj 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice a 90 rokov má aj parná lokomotíva Gontkulák.“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Tešíme sa na vás!

Zdroj: marketing@oravskemuzeum.sk
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.