Späť

Oravský hrad počas víkendu 28.04. a 29.04.2018 symbolicky otvára brány pre návštevníkov

Oravský Podzámok 26. apríl 2018   Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v roku 2018 oslavuje významné jubileá: 150 rokov vzniku múzeá, ktoré patrí medzi jedno z najstarších múzeí na Slovensku a 100 výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. Počas celého roka pre návštevníkov budú pripravené viaceré podujatia a novinky, kultúrno-vzdelávacie aktivity , ktorými si bude výročia pripomínať.

Oravský hrad je, ako jeden z mála na Slovensku, otvorený celoročne, okrem  mesiaca apríl, kedy prebieha veľké hradné upratovanie pred otvorením hlavnej letnej turistickej sezóny. Okrem bežných čistiacich prác  sa čistia a konzervujú vzácne zbierkové predmety, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých expozíciách.

„Terén Oravského hradu je veľmi náročný a všetko sa od hlavného nádvoria musí vynášať ručne, vrátane vody. A keďže hrad má 600 schodov a 27 objektov, tak máme skutočne čo robiť. Každý jeden zbierkový predmet musíme vytiahnuť, poutierať z prachu, preleštiť sklá, či zakonzervovať podlahy, aby bolo všetko pripravené, tak ako má byť“ priblížila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Do veľkého upratovania sa zapájajú všetci pracovníci od upratovačiek, údržbárov, ale i konzervátori, archeológovia, pracovníci literárnovedného oddelenia a ďalší odborní pracovníci Oravského múzea.

Počas víkendu 28.04. a 29.04.2018 symbolicky otvárame hradné brány Oravského hradu už tradične Thurzovými  slávnosťami.

V priestoroch hradného nádvoria bude prebiehať bohatý dvojdňový program spojený s remeselným jarmokom a rytierskym turnajom pre deti. Nebude chýbať dobová hudba, šermiarske súboje, divadelné či žonglérske vystúpenia a svoje umenie predvedú aj šikovní sokoliari. Celý víkend sa bude niesť v znamení historickej atmosféry 16 – 17. storočia, kedy žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo, ktorý v nedeľu privíta vo svojom sídle i samotného kráľa Uhorska Rudolfa II. Súčasťou programu bude aj historický pochod obcou Oravský Podzámok a samozrejme svätá omša v Kaplnke sv. Michala, ktorá začne o 13:00 h. Vstup na nádvorie, kde bude program je pre všetkých návštevníkov zdarma.

Hrad je otvorený od 8.30 hod. a na Hlavnom nádvorí program začína o 14:00 hod. Počas slávnosti bude hrad otvorený  do 18:00 hod.

Posledný aprílový víkend pozývame návštevníkov aj na Oravskú lesnú železnicu, kde  v nedeľu 29. apríla 2018 bude podujatie „Staviame my máje“ so začiatkom o 12:15 hod. v areáli stanice Tanečník. Vystupovať bude folklórny súbor Kamenčan z obce Zákamenné. „Veríme, že návštevníci si vyberú z bohatej ponuky Oravského múzea, pozvaní sú všetci z ďaleka i z blízka, urodzení šľachtici i pospolitý ľud “, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk