Späť

Oravský hrad počas víkendu 28.04. a 29.04.2018 symbolicky otvára brány pre návštevníkov

Oravský Podzámok 26. apríl 2018   Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v roku 2018 oslavuje významné jubileá: 150 rokov vzniku múzeá, ktoré patrí medzi jedno z najstarších múzeí na Slovensku a 100 výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. Počas celého roka pre návštevníkov budú pripravené viaceré podujatia a novinky, kultúrno-vzdelávacie aktivity , ktorými si bude výročia pripomínať.

Oravský hrad je, ako jeden z mála na Slovensku, otvorený celoročne, okrem  mesiaca apríl, kedy prebieha veľké hradné upratovanie pred otvorením hlavnej letnej turistickej sezóny. Okrem bežných čistiacich prác  sa čistia a konzervujú vzácne zbierkové predmety, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých expozíciách.

„Terén Oravského hradu je veľmi náročný a všetko sa od hlavného nádvoria musí vynášať ručne, vrátane vody. A keďže hrad má 600 schodov a 27 objektov, tak máme skutočne čo robiť. Každý jeden zbierkový predmet musíme vytiahnuť, poutierať z prachu, preleštiť sklá, či zakonzervovať podlahy, aby bolo všetko pripravené, tak ako má byť“ priblížila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Do veľkého upratovania sa zapájajú všetci pracovníci od upratovačiek, údržbárov, ale i konzervátori, archeológovia, pracovníci literárnovedného oddelenia a ďalší odborní pracovníci Oravského múzea.

Počas víkendu 28.04. a 29.04.2018 symbolicky otvárame hradné brány Oravského hradu už tradične Thurzovými  slávnosťami.

V priestoroch hradného nádvoria bude prebiehať bohatý dvojdňový program spojený s remeselným jarmokom a rytierskym turnajom pre deti. Nebude chýbať dobová hudba, šermiarske súboje, divadelné či žonglérske vystúpenia a svoje umenie predvedú aj šikovní sokoliari. Celý víkend sa bude niesť v znamení historickej atmosféry 16 – 17. storočia, kedy žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo, ktorý v nedeľu privíta vo svojom sídle i samotného kráľa Uhorska Rudolfa II. Súčasťou programu bude aj historický pochod obcou Oravský Podzámok a samozrejme svätá omša v Kaplnke sv. Michala, ktorá začne o 13:00 h. Vstup na nádvorie, kde bude program je pre všetkých návštevníkov zdarma.

Hrad je otvorený od 8.30 hod. a na Hlavnom nádvorí program začína o 14:00 hod. Počas slávnosti bude hrad otvorený  do 18:00 hod.

Posledný aprílový víkend pozývame návštevníkov aj na Oravskú lesnú železnicu, kde  v nedeľu 29. apríla 2018 bude podujatie „Staviame my máje“ so začiatkom o 12:15 hod. v areáli stanice Tanečník. Vystupovať bude folklórny súbor Kamenčan z obce Zákamenné. „Veríme, že návštevníci si vyberú z bohatej ponuky Oravského múzea, pozvaní sú všetci z ďaleka i z blízka, urodzení šľachtici i pospolitý ľud “, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.