Späť

Tibor Spitz Holokaust

Dolný Kubín, 26. 8. 2019 – vo štvrtok 22. augusta 2019 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Tibor Spitz Holokaust“ .

Autorská výstava dolnokubínskeho rodáka Tibora Spitza (1921), ktorý má židovský pôvod a v súčasnosti žije v USA, reflektuje jeho osobné zážitky a pocity z obdobia holokaustu, ktorý prežil  ako dieťa. Spitzovci, ako jedna z mála dolnokubínskych židovských rodín prežili 2. svetovú vojnu. Transportu do koncentračného tábora sa vyhli vďaka úteku do hôr, kde sa skrývali takmer 200 dní až do konca vojny.

I napriek komorným výstavným priestorom Florinovho domu sa vernisáže zúčastnilo viac ako 80 návštevníkov. Na úvod zaspieval spevácky zbor seniorov Lorem Cantus, po ktorom nasledoval príhovor riaditeľky Oravského múzea, PaedDr. Márie Jagnešákovej, riaditeľa Múzea židovskej kultúry Prof. Pavla Mešťana, ktoré zapožičalo na výstavu 28 diel zo svojich zbierok a nakoniec prehovoril samotný autor, Tibor Spitz. Vernisáž bola oživená o hudobný vstup významného jazzového saxofonistu, Nikolaja Nikitina. Výstava diel Tibora Spitza je o to vzácnejšia, že tento dolnokubínsky rodák, významný vedec a expert v oblasti sklárskeho priemyslu oslavuje v tomto roku významné jubileum, 90. narodeniny. Riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková mu pri tejto príležitosti odovzdala grafický list od známeho slovenského výtvarníka, Miroslava Knapa.

Výstavu, ktorú pripravila Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Návštevníci ju majú možnosť navštíviť do 18. októbra 2019.

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.