Späť

Tibor Spitz Holokaust

Dolný Kubín, 26. 8. 2019 – vo štvrtok 22. augusta 2019 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Tibor Spitz Holokaust“ .

Autorská výstava dolnokubínskeho rodáka Tibora Spitza (1921), ktorý má židovský pôvod a v súčasnosti žije v USA, reflektuje jeho osobné zážitky a pocity z obdobia holokaustu, ktorý prežil  ako dieťa. Spitzovci, ako jedna z mála dolnokubínskych židovských rodín prežili 2. svetovú vojnu. Transportu do koncentračného tábora sa vyhli vďaka úteku do hôr, kde sa skrývali takmer 200 dní až do konca vojny.

I napriek komorným výstavným priestorom Florinovho domu sa vernisáže zúčastnilo viac ako 80 návštevníkov. Na úvod zaspieval spevácky zbor seniorov Lorem Cantus, po ktorom nasledoval príhovor riaditeľky Oravského múzea, PaedDr. Márie Jagnešákovej, riaditeľa Múzea židovskej kultúry Prof. Pavla Mešťana, ktoré zapožičalo na výstavu 28 diel zo svojich zbierok a nakoniec prehovoril samotný autor, Tibor Spitz. Vernisáž bola oživená o hudobný vstup významného jazzového saxofonistu, Nikolaja Nikitina. Výstava diel Tibora Spitza je o to vzácnejšia, že tento dolnokubínsky rodák, významný vedec a expert v oblasti sklárskeho priemyslu oslavuje v tomto roku významné jubileum, 90. narodeniny. Riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková mu pri tejto príležitosti odovzdala grafický list od známeho slovenského výtvarníka, Miroslava Knapa.

Výstavu, ktorú pripravila Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Návštevníci ju majú možnosť navštíviť do 18. októbra 2019.