Späť

Archeologický výskum v Nižnej – hradisko Ostražica

Oravský Podzámok 26.08.2019

Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj , pokračovalo v auguste 2019 v archeologickom výskume na hradisku Ostražica v Nižnej, ktorý nadviazal na predošlú sezónu. „Výskum financuje Oravské múzeum a čiastočne obec Nižná. Takmer po štyridsiatych rokoch tak múzeum obnovilo terénnu činnosť, ktorá má v inštitúcii tradíciu už od 19. storočia. Tým sa pripojilo k ostatným múzeám Žilinského samosprávneho kraja, ktoré výskumy taktiež realizujú,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Výskum prebiehal 2 týždne a bol zameraný na anomálie, ktoré zaznamenal magnetometrický výskum v južnom priestore hradiska. Boli vyhĺbené dve dlhé sondy (15 x 1,5 m), ktoré rezali anomálie zistené geofyzikálnym prieskumom. Výskum potvrdil, že ide o opevnenie akropoly, ktoré sa neuzatváralo len na vrcholovej časti, ale plynule sa zvažovalo dolu južnými svahmi až na okraj Ostražice.

Počas archeologického výskumu bola odkrytá konštrukcia valu a kamenného čelného muriva, ktoré vzniklo ukladaním pieskovcových kameňov. Zachytené boli aj stĺpové jamy, ktoré podopierali konštrukciu valu. Pod štrkovo-hlinitým, sa v hĺbke 2 m našiel prepálený objekt, ktorý obsahoval množstvo keramických úlomkov, ktorého interpretáciu určíme po dôslednej analýze nálezov a vzoriek hliny.

Množstvo keramiky, zvieracích kostí, drobných železných predmetov, súvisí nielen so stavbou opevnenia, ale aj s bežným sídliskovým životom na hradisku v dobe železnej. Presnejšie datovanie bude známe po spracovaní a analýze nálezov a odobraných vzoriek.

Výskum priniesol nové poznatky o lokalite, ktoré neboli doteraz známe a zároveň obohatil zbierkový fond Oravského múzea.

 

Zdroj : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

archeologia@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.