Späť

Sokoliari na Oravskom hrade. Remeselný deň na Oravskej lesnej železnici

 

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava  v Dolnom Kubíne

Sokoliari na Oravskom hrade. Remeselný deň na Oravskej lesnej železnici

      Oravský Podzámok 22. 8. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na predposledný prázdninový víkend vo svojich najnavštevovanejších expozíciách zaujímavé podujatia.

„Ak Ste milovníkmi dravých vtákov, príďte v nedeľu 25.8.2019 na Oravský hrad, kde na Hlavnom nádvorí uvidíte sokoliarske umenie dravých vtákov pod vedením skupiny Biatec. Začíname o 11.00 hod. a ďalšie vystúpenia budú o13.00, 15.00 a 17.00 hod.“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Na Oravskej lesnej železnici bude v nedeľu 25.8.2019 v čase od 12.30 do 16.00 hod.  Remeselný deň. Návštevníci si budú môcť vyskúšať hrnčiarske zručnosti, ale aj tkať na tkáčskom stave. Nebude chýbať ani ľudová hudba.

V nedeľu bude premávať  parná lokomotíva Gontkulák.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.