Späť

Tajomný hrad – večerná prehliadka pre najmenších, Hradný mumraj

Oravský Podzámok, 8.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu v piatok 11. 8. 2017 večernú prehliadku pod názvom „Tajomný hrad pre deti“.
„Oravský hrad sa zmení na tajomný a navštívia ho zázračné bytosti zo známej rozprávky o princeznej Arabele. Deti budú zatiahnuté do deja a počas prehliadky budú plniť rôzne úlohy. Ich úlohou bude premôcť čarodejníka a vrátiť princeznú jej kráľovskému otcovi. Na ceste za Rumburakom im budú pomáhať aj rozprávkové bytosti“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Podujatie je vhodné pre deti od 3 rokov. Vstupenky si môžete zakúpiť online na stránke Oravského múzea www.oravskemuzeum.sk. Vstupy do hradu sú každých 15 minút od 18:15 hod do 22:30 hod.
V nedeľu 13.augusta 2017 sme pre rodiny s deťmi pripravili na Oravskom hrade podujatie pod názvom „Hradný mumraj“. Podujatie bude prebiehať na Hlavnom nádvorí od 13:00 hod. do 17:00 hod. Počas programu sa predstaví kúzelník Wolf, hudobná skupina Horana a syn. Pre deti budú pripravené dobové hry.
Víkendové podujatia Oravské múzeum pripravilo najmä pre rodiny s deťmi a najmenších návštevníkov Oravského hradu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

Tajomný hrad 2017 HRADNY MUMRAJ 2017

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.