Späť

Tajomný hrad – večerná prehliadka pre najmenších, Hradný mumraj

Oravský Podzámok, 8.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu v piatok 11. 8. 2017 večernú prehliadku pod názvom „Tajomný hrad pre deti“.
„Oravský hrad sa zmení na tajomný a navštívia ho zázračné bytosti zo známej rozprávky o princeznej Arabele. Deti budú zatiahnuté do deja a počas prehliadky budú plniť rôzne úlohy. Ich úlohou bude premôcť čarodejníka a vrátiť princeznú jej kráľovskému otcovi. Na ceste za Rumburakom im budú pomáhať aj rozprávkové bytosti“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Podujatie je vhodné pre deti od 3 rokov. Vstupenky si môžete zakúpiť online na stránke Oravského múzea www.oravskemuzeum.sk. Vstupy do hradu sú každých 15 minút od 18:15 hod do 22:30 hod.
V nedeľu 13.augusta 2017 sme pre rodiny s deťmi pripravili na Oravskom hrade podujatie pod názvom „Hradný mumraj“. Podujatie bude prebiehať na Hlavnom nádvorí od 13:00 hod. do 17:00 hod. Počas programu sa predstaví kúzelník Wolf, hudobná skupina Horana a syn. Pre deti budú pripravené dobové hry.
Víkendové podujatia Oravské múzeum pripravilo najmä pre rodiny s deťmi a najmenších návštevníkov Oravského hradu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

Tajomný hrad 2017 HRADNY MUMRAJ 2017

 

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.