Späť

Deň v stredoveku na Oravskom hrade, Ruky rezbára na Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok, 1.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 1.8.2017 podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“ a na Oravskej lesnej železnici sa bude konať rezbársky plenér pod názvom „Ruky rezbára“.
Program na Hlavnom nádvorí Oravského hradu bude prebiehať od 12:00 do 17:00 hod. Súčasťou programu bude ukážka spôsobu života rytierov, dobová hudba, sokoliarske i fakírske umenie, orientálne tance i vtipné scénky. Pre deti je pripravená aktivita „Staň sa rytierom Dračieho rádu“, ktorá spočíva v zvládnutí skúšky odvahy, skúšky chrabrosti a skúšky šikovnosti. Realizácia tejto aktivity je pokračovaním udržateľnosti projektu „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Počas celého dňa bude na nádvorí prebiehať historický remeselný jarmok, kde remeselníci predvedú svoju zručnosť.
Areál Oravskej lesnej železnice sa stane miestom, kde od stredy 2.8. do nedele 6.8. predvedú na rezbárskom plenéri svoju zručnosť traja umelci s oravskými koreňmi. Výsledkom ich práce bude drevená plastika medveďa, zbojníka a sovy, ktoré po skončení plenéru nájdu svoje miesto v areáli železnice. Nedeľné popoludnie návštevníkom železnice spríjemnia talentovaní heligonkári z Rabče
„Prostredníctvom zaujímavého kultúrneho programu na Oravskom hrade sa návštevníci prenesú naspäť do stredoveku a zoznámia sa s dávnym spôsobom života. Na Oravskej lesnej železnici budú môcť zasa návštevníci za pomoci šikovných rúk rezbárov odkryť tajomstvo, ktoré sa ukrýva v dreve“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.