Späť

Povesti a legendy Oravského hradu, Včelárske popoludnie

Oravský Podzámok, 17.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 20. 8. 2017 podujatie „Povesti a legendy Oravského hradu“.
Podujatie bude prebiehať od 10:00 do 17:00 hod. a bude súčasťou historickej prehliadky Oravského hradu, ktorá bude obohatená o netradičné povesti a legendy spojené s dejinami hradu. „K Oravskému hradu, rovnako ako ku skoro každému hradu na Slovensku, sa viaže nielen jedna ale viacero povestí, ktoré rozprávajú príbeh o jeho stavbe, hradných duchoch, alebo sa viažu k určitým udalostiam, či rodom. Medzi najznámejšie patria povesti o založení hradu, Bielej a Čiernej pani, Čiernej kuchyni na Oravskom hrade alebo hradnej studni.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
V areáli Oravskej lesnej železnice sme na nedeľu 20.8.2017 v čase od 13:00 do 17:00 hod. pripravili podujatie „Včelárske popoludnie“. Podujatie je zamerané na históriu včelárstva, odborné poradenstvo i včelie produkty. Nedeľné popoludnie návštevníkom železnice spríjemnia talentovaní hudobníci z Oravskej Lesnej.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

POVESTI A LEGENDY 2017 VCELARSKE POPOLUDNIE 2017