Späť

Povesti a legendy Oravského hradu, Včelárske popoludnie

Oravský Podzámok, 17.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 20. 8. 2017 podujatie „Povesti a legendy Oravského hradu“.
Podujatie bude prebiehať od 10:00 do 17:00 hod. a bude súčasťou historickej prehliadky Oravského hradu, ktorá bude obohatená o netradičné povesti a legendy spojené s dejinami hradu. „K Oravskému hradu, rovnako ako ku skoro každému hradu na Slovensku, sa viaže nielen jedna ale viacero povestí, ktoré rozprávajú príbeh o jeho stavbe, hradných duchoch, alebo sa viažu k určitým udalostiam, či rodom. Medzi najznámejšie patria povesti o založení hradu, Bielej a Čiernej pani, Čiernej kuchyni na Oravskom hrade alebo hradnej studni.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
V areáli Oravskej lesnej železnice sme na nedeľu 20.8.2017 v čase od 13:00 do 17:00 hod. pripravili podujatie „Včelárske popoludnie“. Podujatie je zamerané na históriu včelárstva, odborné poradenstvo i včelie produkty. Nedeľné popoludnie návštevníkom železnice spríjemnia talentovaní hudobníci z Oravskej Lesnej.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

POVESTI A LEGENDY 2017 VCELARSKE POPOLUDNIE 2017

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.