Späť

Povesti a legendy Oravského hradu, Včelárske popoludnie

Oravský Podzámok, 17.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 20. 8. 2017 podujatie „Povesti a legendy Oravského hradu“.
Podujatie bude prebiehať od 10:00 do 17:00 hod. a bude súčasťou historickej prehliadky Oravského hradu, ktorá bude obohatená o netradičné povesti a legendy spojené s dejinami hradu. „K Oravskému hradu, rovnako ako ku skoro každému hradu na Slovensku, sa viaže nielen jedna ale viacero povestí, ktoré rozprávajú príbeh o jeho stavbe, hradných duchoch, alebo sa viažu k určitým udalostiam, či rodom. Medzi najznámejšie patria povesti o založení hradu, Bielej a Čiernej pani, Čiernej kuchyni na Oravskom hrade alebo hradnej studni.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
V areáli Oravskej lesnej železnice sme na nedeľu 20.8.2017 v čase od 13:00 do 17:00 hod. pripravili podujatie „Včelárske popoludnie“. Podujatie je zamerané na históriu včelárstva, odborné poradenstvo i včelie produkty. Nedeľné popoludnie návštevníkom železnice spríjemnia talentovaní hudobníci z Oravskej Lesnej.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

POVESTI A LEGENDY 2017 VCELARSKE POPOLUDNIE 2017

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.