Späť

Oravská lesná železnica – oprava prístupovej cesty

Oravský Podzámok 30.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, upozorňuje návštevníkov expozície Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej na opravu prístupovej cesty. Komunikácia spájajúca hlavnú cestu č. 520 a areál Oravskej lesnej železnice je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Správca cesty Štátne lesy š.p. začal v priebehu mesiaca júl s opravou krajníc a povrchu vozovky. Prípravné práce budú prebiehať počas mesiacov júl a august, záverečná fáza spojená s asfaltovaním povrchu je naplánovaná na začiatok septembra. Počas vykonávania prípravných prác bude čiastočne zúžený profil cesty. Z tohto dôvodu by sme chceli požiadať návštevníkov, aby pri plánovaní cesty na Oravskú lesnú železnicu počítali s možným zdržaním a naplánovali si časovú rezervu aspoň 30 – 45 minút pred odchodom vlaku. Areál železnice vám ponúka možnosť stráviť čakanie prehliadkou interiérovej expozície, vonkajších expozícií, hrou s deťmi na detskom ihrisku v príjemnom lesnom prostredí a môžete navštíviť aj nový náučný chodník.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.