Späť

Oravská lesná železnica – oprava prístupovej cesty

Oravský Podzámok 30.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, upozorňuje návštevníkov expozície Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej na opravu prístupovej cesty. Komunikácia spájajúca hlavnú cestu č. 520 a areál Oravskej lesnej železnice je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Správca cesty Štátne lesy š.p. začal v priebehu mesiaca júl s opravou krajníc a povrchu vozovky. Prípravné práce budú prebiehať počas mesiacov júl a august, záverečná fáza spojená s asfaltovaním povrchu je naplánovaná na začiatok septembra. Počas vykonávania prípravných prác bude čiastočne zúžený profil cesty. Z tohto dôvodu by sme chceli požiadať návštevníkov, aby pri plánovaní cesty na Oravskú lesnú železnicu počítali s možným zdržaním a naplánovali si časovú rezervu aspoň 30 – 45 minút pred odchodom vlaku. Areál železnice vám ponúka možnosť stráviť čakanie prehliadkou interiérovej expozície, vonkajších expozícií, hrou s deťmi na detskom ihrisku v príjemnom lesnom prostredí a môžete navštíviť aj nový náučný chodník.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.