Späť

Advokát P. O. Hviezdoslav

Dolný Kubín, 11. 9. 2019 – v utorok 10. septembra 2019  usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava prednášku na tému „Advokát P. O. Hviezdoslav“.

Prednášajúci, JUDr. Peter Kerecman, PhD., ktorý sa dlhodobo venuje dejinám advokácie na Slovensku priblížil prítomným barda slovenskej literatúry z pohľadu jeho svetského zamestnania. Hviezdoslav je azda každému známy ako básnik. O jeho zamestnaní, prípadoch, ktoré riešil a ich vplyv na jeho tvorbu vie už však málokto. Prednáška vzbudila veľký záujem u študentov stredných škôl, ale aj u širokej verejnosti o čom svedčí aj plne obsadená prednášková miestnosť  s kapacitou 130 osôb.

Prednáška, ktorú pripravila Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava je súčasťou projektu „Hviezdoslav našimi očami“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.