Späť

Advokát P. O. Hviezdoslav

Dolný Kubín, 11. 9. 2019 – v utorok 10. septembra 2019  usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava prednášku na tému „Advokát P. O. Hviezdoslav“.

Prednášajúci, JUDr. Peter Kerecman, PhD., ktorý sa dlhodobo venuje dejinám advokácie na Slovensku priblížil prítomným barda slovenskej literatúry z pohľadu jeho svetského zamestnania. Hviezdoslav je azda každému známy ako básnik. O jeho zamestnaní, prípadoch, ktoré riešil a ich vplyv na jeho tvorbu vie už však málokto. Prednáška vzbudila veľký záujem u študentov stredných škôl, ale aj u širokej verejnosti o čom svedčí aj plne obsadená prednášková miestnosť  s kapacitou 130 osôb.

Prednáška, ktorú pripravila Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava je súčasťou projektu „Hviezdoslav našimi očami“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.