Späť

Sústredenie študentov architektúry na Oravskom hrade

Oravský Podzámok,  14.4.2023 –  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom  je Žilinský samosprávny kraj, v dňoch 3. 4. 2023 až 6. 4. 2023 v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, konkrétne Ústavu teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok uskutočnilo pracovné sústredenie s názvom Historický stavebný interiér. Podujatia sa zúčastnilo 16 študentov 4. 5. a 6. ročníka pod vedením Ing. arch. Kataríny Terao Voškovej, PhD. Študentom architektúry poskytli odbornú exkurziu v priestoroch Oravského hradu so zameraním na techniky reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky PhDr. Martin Chmelík a Mgr. Michal Šimkovic. Študenti vypracovali architektonické návrhy na využite priestorov Východnej bašty a prístavby k budove paláca Jána z Dubovca na základe poskytnutých plánov. Prezentácia návrhov v prítomnosti riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej a odborných pracovníkov múzea sa uskutočnila v posledný deň sústredenia v priestoroch sídla Oravského múzea v Oravskom Podzámku. „Myšlienke spolupracovať so študentami architektúry, pod vedením skúsenej odborníčky Ing. arch. Kataríny Terao Voškovej, PhD, som bola naklonená od samého začiatku. Veľmi rada pracujem s aktívnymi, mladými ľuďmi. Práca s nimi je obohacujúca a prináša nové pohľady a zaujímavé riešenia. V záverečnej prezentácii študentov sme mali možnosť vidieť rôzne návrhy a riešenia, z ktorých budeme možno v budúcnosti  aj čerpať,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Galéria fotografií k sústredeniu študentov architektúry na Oravskom hrade: