Späť

„Svetobežník THF“

Dolný Kubín, štvrtok, 13. apríl 2023 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pri príležitosti 115. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia básnika, redaktora a diplomata Thea Herkeľa Florina podujatie s názvom „Svetobežník THF“. Po úvodnej prednáške literárneho historika Oravského múzea Lukáša Tkáča, ktorý vo svojom príspevku v skratke predstavil Florinov život a dielo, nasledovala prednáška Gabriely Albrecht Žiakovej z Katedry Slovanských štúdií Univerzity v Bordeaux (Francúzsko), zameraná na život parížskej bohémy, medzi ktorou sa v rokoch 1934 – 1940 a 1945 – 1946 pohyboval aj Theo Herkeľ Florin. Podujatie zakončila prezentácia unikátnej zbierky pohľadníc, ktoré zo svojich domácich i zahraničných „potuliek“ básnik posielal svojim dobrým priateľom – manželom Pavlovi a Elene Sikovcom. Populárno-náučného podujatia sa priestoroch Čaplovičovej knižnice zúčastnilo zhruba 150 návštevníkov z radov laickej i odbornej verejnosti, Theových pamätníkov, študentov dolnokubínskeho Gymnázia P. O. Hviezdoslava a ich pedagógov.

PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múza P. O. Hviezdoslava, pri tejto príležitosti povedala: „Theo Herkeľ Florin zažil počas svojho života množstvo vrcholov i pádov. Raz bol na výslní, inokedy zas padol na úplné dno. Nikdy sa však nevzdal a nepoddal sa osudu. Bol človekom, ktorý sa počas celého svojho života dôsledne riadil zásadou, že nie je hanba padnúť, ale báť sa vstať a skúsiť to znova. Veľmi výstižne ho pred tridsiatimi rokmi charakterizoval jeho priateľ Milan Kleň, ktorý povedal, že Florin bol svojou osobnosťou a životom taký zaujímavý, originálny a výnimočný, že to z neho samo osebe vytvára legendárnu postavu.“

Zdroj: literarne@oravskemuzeum.sk

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk