Späť

Inzerát – prijatie do zamestnania prírodovedný pracovník

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, prijme od 1. 6. 2023 do zamestnania na plný pracovný úväzok odborného pracovníka na pozíciu prírodovedný pracovník.

Náplň pracovnej činnosti:

 • odborná správa, spracúvanie, vedecké zhodnotenie a sprístupňovanie múzejných zbierok v odbore prírodných vied, ktoré reprezentujú prírodné dedičstvo Oravy,
 • prírodovedný prieskum a výskum v rámci regiónu Oravy,
 • publikačná činnosť v rámci odboru,
 • kultúrno-výchovná a vzdelávacia práca,
 • participácia na projektovej činnosti v oblasti správy, ochrany a prezentácie zbierkových predmetov a vedeckej činnosti v danom odbore.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prírodných vied.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Všeobecné predpoklady:

 • schopnosť tímovej práce,
 • plánovanie a organizovanie odbornej práce,
 • samostatnosť a iniciatívnosť,
 • komunikatívnosť,
 • kultivované vystupovanie na verejnosti.

Ponúkaný plat: 884,50 € (plat sa odvíja od dĺžky praxe).

Svoje žiadosti posielajte poštou na adresu: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Oddelenie odborných činností, Renesančná budova č. 9, 027 41 Oravský Podzámok

Mailom na adresu: narodopis@oravskemuzeum.sk, 043/58 16 124, do 15.5. 2023.