Späť

Stretnutie podnikavých žien na Oravskom hrade

Stretnutie podnikavých žien na Oravskom hrade

     Oravský Podzámok –  30.9.2020 Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom  je Žilinský samosprávny kraj, privítalo v piatok 25.9.2020 na Oravskom hrade účastníčky  3. ročníka celoslovenského stretnutia podnikateliek. Podujatie pod názvom Stretnutie podnikavých žien na Oravskom hrade s podtitulom stretnutie so župankou, sa konalo v Hradnej dvorane Oravského hradu. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti sa stretnutia predsedníčka Ing. Erika Jurínová nezúčastnila. Účastníčky privítala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá prítomným sprostredkovala nezabudnuteľnú prehliadku historických priestorov Oravského hradu.

Riaditeľka Mária Jagnešáková v poobedňajších hodinách predstavila formou prezentácie Oravské múzeum, jeho poslanie, aktivity a hlavnú činnosť všetkých expozícií v správe múzea. „Inšpiratívnou a veľmi podnetnou časťou stretnutia bolo vzájomné predstavenie sa, čím sa podarilo vzájomne nadviazať kontakty, odovzdať skúsenosti a zoznámiť sa s náročnou a pestrou škálou oblastí, v ktorých ženy pôsobia.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk