Späť

Slovenský deň v Krakove

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v piatok 18. augusta 2017 prezentovalo na Slovenskom dni v Krakove.

Generálny konzulát SR v Krakove v spolupráci so zahraničným zástupcom pre cestovný ruch v Poľsku a Slovenským inštitútom vo Varšave zorganizoval „Slovenský deň“, ktorý bol súčasťou 41. Medzinárodného festivalu ľudového umenia v Krakove. Prezentácia slovenskej kultúry, umenia a turistických destinácií SR každoročne priťahuje stovky domácich i zahraničných návštevníkov, pre ktorých bol na hlavnom pódiu v historickom centre mesta pripravený bohatý program.

Predstavila sa cimbalová muzika Primáš, ľudová hudba Kamenčan, fujarista Martin Brxa, hudobná skupina Družina, sokoliari z hradu Stará Ľubovňa. Pracovníci Oravského múzea pod vedením riaditeľky Oravského múzea Márie Jagnešákovej pripravili „živú pozvánku“ upírov Oravského hradu, ktorá pútala pozornosť malých aj veľkých. Nechýbal ani tradičný jarmok a súťaže o zaujímavé ceny v podobe voľných vstupeniek a rôznych propagačných predmetov.

O „Slovenský deň“ v Krakove bol veľký záujem aj zo strany médií – TVP Krakov, TV JOJ, Radio Krakow a viaceré miestne internetové portály. Účasť Oravského múzea na tomto podujatí prispela k zviditeľneniu nielen Žilinského samosprávneho kraja, ale i celého Slovenska.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.