Späť

Drakula na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 24.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského múzea na posledný augustový víkend zaujímavé podujatia, ktorými sa pomaly končí hlavná letná turistická sezóna.
„V piatok večer 25.8.2017 o 20.00 hod. začína na Oravskom hrade nočná prehliadka pod názvom Drakula– upír Nosferatu, ktorá patrí medzi najžiadanejšie a najviac navštevované nočné prehliadky hradom. Návštevníci počas prehliadky uvidia rôzne druhy zábavného umenia od hudby, tanca, divadelných scénok, strašidiel a akrobacie. Gróf Drakula ich bude počas celej prehliadky sprevádzať. Verím, že aj tohtoročná nočná prehliadka bude pre návštevníkov zaujímavá. Drakula je spätý s Oravským hradom, veď prvý čiernobiely film, nemý horor sa natáčal v roku 1922 na Oravskom hrade,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
V nedeľu 27.8.2017 bude na Oravskom hrade v čase od 10:00 do 17:00 hod. prebiehať podujatie „Umenie starých majstrov“. Súčasťou historickej prehliadky budú ukážky umenia vyššej šľachty ako napr. portrétovanie osôb, razba mincí, šerm, výšivka, hudba.
V areáli Hviezdoslavovej hájovne a literárnej expozície Mila Urbana v nedeľu 27.8.2017 vyvrcholí ukončenie hlavnej letnej turistickej sezóny 13. ročníkom podujatia pod názvom „Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni“ s bohatým kultúrnym programom. Podujatie začne o 12:00 hod. sv. omšou, ktorú bude celebrovať dekan doc. ICDr. Miloš Pekarčík PhD. Deťom sa predstaví Divadlo na doske s vtipným predstavením „Ruženka“. Program uzavrie hudobná skupina „Spod Budína“ a mladí heligonkári z Rabče. „Verím, že návštevníkov náš program osloví a naďalej nám zachovajú svoju priazeň ako tomu bolo počas celého leta za čo im ďakujeme.“, povedala riaditeľka múzea.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

STRETNUTIE PRI HAJOVNI DRACULA 2017

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.