Späť

Drakula na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 24.8.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského múzea na posledný augustový víkend zaujímavé podujatia, ktorými sa pomaly končí hlavná letná turistická sezóna.
„V piatok večer 25.8.2017 o 20.00 hod. začína na Oravskom hrade nočná prehliadka pod názvom Drakula– upír Nosferatu, ktorá patrí medzi najžiadanejšie a najviac navštevované nočné prehliadky hradom. Návštevníci počas prehliadky uvidia rôzne druhy zábavného umenia od hudby, tanca, divadelných scénok, strašidiel a akrobacie. Gróf Drakula ich bude počas celej prehliadky sprevádzať. Verím, že aj tohtoročná nočná prehliadka bude pre návštevníkov zaujímavá. Drakula je spätý s Oravským hradom, veď prvý čiernobiely film, nemý horor sa natáčal v roku 1922 na Oravskom hrade,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
V nedeľu 27.8.2017 bude na Oravskom hrade v čase od 10:00 do 17:00 hod. prebiehať podujatie „Umenie starých majstrov“. Súčasťou historickej prehliadky budú ukážky umenia vyššej šľachty ako napr. portrétovanie osôb, razba mincí, šerm, výšivka, hudba.
V areáli Hviezdoslavovej hájovne a literárnej expozície Mila Urbana v nedeľu 27.8.2017 vyvrcholí ukončenie hlavnej letnej turistickej sezóny 13. ročníkom podujatia pod názvom „Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni“ s bohatým kultúrnym programom. Podujatie začne o 12:00 hod. sv. omšou, ktorú bude celebrovať dekan doc. ICDr. Miloš Pekarčík PhD. Deťom sa predstaví Divadlo na doske s vtipným predstavením „Ruženka“. Program uzavrie hudobná skupina „Spod Budína“ a mladí heligonkári z Rabče. „Verím, že návštevníkov náš program osloví a naďalej nám zachovajú svoju priazeň ako tomu bolo počas celého leta za čo im ďakujeme.“, povedala riaditeľka múzea.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

STRETNUTIE PRI HAJOVNI DRACULA 2017

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.