Späť

Slovenský deň v Krakove

Oravský Podzámok 27.8. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa dňa 17.8.2018 zúčastnilo „Slovenského dňa“, ktorý bol súčasťou 42. Medzinárodného festivalu ľudového umenia v Krakove. Organizátorom „slovenského dňa“ je  Generálny konzulát SR v Krakove v spolupráci so zahraničným zástupcom pre cestovný ruch v Poľsku a Slovenským inštitútom vo Varšave.

Na podujatí sa predstavila hudobná skupina Námestovský dixieland, rôzne ľudové súbory prezentujúcu typickú slovenskú hudbu a svoje drotárske umenie predstavil aj pán Smržík z Námestova, pracovníci Oravského múzea pod vedením riaditeľky Márie Jagnešákovej pripravili „živú pozvánku“ v podobe upírov, ktorí zaujali malý aj veľkých. Okrem Oravy sa na medzinárodných trhoch predstavili aj iné slovenské regióny, ktoré sa taktiež tešia vysokej návštevnosti poľských turistov. Pre návštevníkov bol na pódiu umiestnenom na hlavnom námestí pripravený bohatý celodenný program, vďaka, ktorému mohli poľskí ale ja zahraniční turisti ochutnať trochu slovenskej kultúry.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.