Späť

Rezbársky plenér „Ruky rezbára“

LOGO INTERREG

Oravský Podzámok27. 8. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice rezbársky plenér, ktorý prebiehal v dňoch 22.8. – 26.8.2018. Počas týchto dní sa traja rezbári venovali vyrezávaniu drevených plastík v životnej veľkosti priamo v areáli Oravskej lesnej železnice – Sedlo Beskyd. Návštevníci sa mohli počas rezbárskeho plenéra pod názvom „Ruky rezbára“ dôkladne oboznámiť s precíznou prácou oravských rezbárov. Rezbári sa venovali vyrezávaniu plastík so zvieracím motívom. Motívy plastík si podľa vlastného zváženia vybrali samotní rezbári. Autormi diel sú Ján Šeliga (veverička), Milan Kuchťák (Tetrov hlucháň a vlk) a Ján Špuler (srnec a srnka). Diela si návštevníci môžu prezrieť na stanici Tanečník. Rezbársky plenér bol organizovaný v rámci mikroprojektu „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.