Späť

Rezbársky plenér „Ruky rezbára“

LOGO INTERREG

Oravský Podzámok27. 8. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice rezbársky plenér, ktorý prebiehal v dňoch 22.8. – 26.8.2018. Počas týchto dní sa traja rezbári venovali vyrezávaniu drevených plastík v životnej veľkosti priamo v areáli Oravskej lesnej železnice – Sedlo Beskyd. Návštevníci sa mohli počas rezbárskeho plenéra pod názvom „Ruky rezbára“ dôkladne oboznámiť s precíznou prácou oravských rezbárov. Rezbári sa venovali vyrezávaniu plastík so zvieracím motívom. Motívy plastík si podľa vlastného zváženia vybrali samotní rezbári. Autormi diel sú Ján Šeliga (veverička), Milan Kuchťák (Tetrov hlucháň a vlk) a Ján Špuler (srnec a srnka). Diela si návštevníci môžu prezrieť na stanici Tanečník. Rezbársky plenér bol organizovaný v rámci mikroprojektu „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk