Späť

Slávnostné podpísanie cezhraničného projektu

Oravský Podzámok, 25.4.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa dňa 19.4. 2018 zúčastnilo ustanovujúceho zasadnutia v Centre poľsko-slovenskej spolupráce v Novom Targu. Cieľom zasadnutia bolo slávnostné podpísanie dvanástich zmlúv o spolufinancovaní mikroprojektov v rámci zastrešujúceho projektu „Spája nás príroda a kultúra.“ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Lokalna Organizacja Turysticzna Chochołowski predstavili spoločný mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí.“ V rámci mikroprojektu je na slovenskej strane hranice naplánovaná komplexná obnova historického vozňa, ktorý bude slúžiť ako „múzeum na koľajniciach“, rezbársky plenér, podujatie a odborný seminár. Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava predstavujú čiastku  57 994,50 €. Projekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ získal od hodnotiacej komisie 99 bodov, čím sa zaradil medzi najvyššie hodnotené mikroprojekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk