Späť

Slávnostné podpísanie cezhraničného projektu

Oravský Podzámok, 25.4.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa dňa 19.4. 2018 zúčastnilo ustanovujúceho zasadnutia v Centre poľsko-slovenskej spolupráce v Novom Targu. Cieľom zasadnutia bolo slávnostné podpísanie dvanástich zmlúv o spolufinancovaní mikroprojektov v rámci zastrešujúceho projektu „Spája nás príroda a kultúra.“ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Lokalna Organizacja Turysticzna Chochołowski predstavili spoločný mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí.“ V rámci mikroprojektu je na slovenskej strane hranice naplánovaná komplexná obnova historického vozňa, ktorý bude slúžiť ako „múzeum na koľajniciach“, rezbársky plenér, podujatie a odborný seminár. Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava predstavujú čiastku  57 994,50 €. Projekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ získal od hodnotiacej komisie 99 bodov, čím sa zaradil medzi najvyššie hodnotené mikroprojekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.