Späť

Oravské múzeum na výstave cestovného ruchu v Zabrze

Oravský Podzámok, 16.4.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 12. – 14. 4. 2018 po siedmykrát prezentovalo na Medzinárodnom turistickom veľtrhu v poľskom banskom meste Zabrze.

Bohatý program desiateho ročníka „Międzynarodowych Targov Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej“ začal už vo štvrtok odbornou konferenciou na tému „Budovanie turistických produktov a turistických značiek“. Na konferencii odznelo veľa podnetných prednášok od renomovaných odborníkov z rôznych kútov sveta ako napr. Peru, Chorvátsko, Grécko, Poľsko a pod.
Tento rok bol hlavným partnerom štát Peru, ktorého predstavitelia v Zabrze predstavili svoju národnú kultúru. Dvojdňového veľtrhu v hale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sa zúčastnilo cca 70 vystavovateľov, zástupcovia inštitúcií, priemyselných kultúrnych pamiatok, múzeí, miest a regiónov z Poľska, Slovenska, Česka, Peru, Ukrajiny, Nemecka, Belgicka a Talianska.
Múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších destinácii Oravský hrad a Oravská lesná železnica. Stánok bol pripravený a prezentovaný formou veľkoplošných kresieb a modrotlačového vzoru, ktorý je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu Oravy. Veľkým lákadlom pre návštevníkov bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Úspech mali hlavne bryndzové halušky. O medzinárodné podujatie bol veľký záujem zo strany médii.

V piatok, 13.4.2018 si medzinárodnú výstavu cestovného ruchu prišla pozrieť aj nová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing.Erika Jurínová. Źilinský samosprávny kraj je dlhoročným partnerom mesta Zabrze. V roku 2015 bol hlavným partnerom medzinárodnej konferencie a výstavy cestovného ruchu. Počas návštevy mesta Zabrza predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja sprevádzala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Program medzinárodnej návštevy bol veľmi bohatý a začínal sa otváracím ceremoniálom turistických trhov, pokračoval prehliadkou bane GUIDO, po ktorej nasledovalo prijatie predsedníčky Eriky Jurinovej na mestskej radnici, kde ju spolu so svojim zástupcom prijala prezidentka mesta Zabrza Malgorzata Manka-Szulik.
Veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených boli aj rôzne rokovania s predstaviteľmi viacerých inštitúcií, organizácií a cestovných kancelárií, ktoré priniesli množstvo kontaktov a potenciálnych partnerov do budúcej spolupráce. „ Veríme, že aj tohtoročná účasť Oravského múzea na medzinárodných turistických veľtrhoch prinesie ovocie vo forme nových návštevníkov, ktorí budú chcieť spoznať unikáty regiónu Orava.“, povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk