Späť

K živým hovorí živý

Dolný Kubín, 27. apríl 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo vo štvrtok 26. apríla v literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava spomienkové podujatie pri príležitosti životného jubilea básnika, publicistu a organizátora kultúrneho života, Thea Herkeľa Florina.

Početné publikum na úvod privítala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Podujatie svojou účasťou poctili aj predstavitelia mesta Dolný Kubín, primátor Roman Matejov, viceprimátor Jozef Šimek a vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, Michal Švento.

V prvej časti programu zazneli Florinove verše v podaní Pavla Stuchlého a Petra Gallu. Prítomní mali taktiež možnosť vzhliadnuť jedinečný dokument z Florinovho života. Druhá časť programu bola venovaná vyhodnoteniu celoslovenskej literárnej autorskej súťaže Florinova jar.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk