Späť

K živým hovorí živý

Dolný Kubín, 27. apríl 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo vo štvrtok 26. apríla v literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava spomienkové podujatie pri príležitosti životného jubilea básnika, publicistu a organizátora kultúrneho života, Thea Herkeľa Florina.

Početné publikum na úvod privítala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Podujatie svojou účasťou poctili aj predstavitelia mesta Dolný Kubín, primátor Roman Matejov, viceprimátor Jozef Šimek a vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, Michal Švento.

V prvej časti programu zazneli Florinove verše v podaní Pavla Stuchlého a Petra Gallu. Prítomní mali taktiež možnosť vzhliadnuť jedinečný dokument z Florinovho života. Druhá časť programu bola venovaná vyhodnoteniu celoslovenskej literárnej autorskej súťaže Florinova jar.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.