Späť

K živým hovorí živý

Dolný Kubín, 27. apríl 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo vo štvrtok 26. apríla v literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava spomienkové podujatie pri príležitosti životného jubilea básnika, publicistu a organizátora kultúrneho života, Thea Herkeľa Florina.

Početné publikum na úvod privítala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Podujatie svojou účasťou poctili aj predstavitelia mesta Dolný Kubín, primátor Roman Matejov, viceprimátor Jozef Šimek a vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, Michal Švento.

V prvej časti programu zazneli Florinove verše v podaní Pavla Stuchlého a Petra Gallu. Prítomní mali taktiež možnosť vzhliadnuť jedinečný dokument z Florinovho života. Druhá časť programu bola venovaná vyhodnoteniu celoslovenskej literárnej autorskej súťaže Florinova jar.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.