Späť

Rozprávkový víkend na Oravskom hrade. Nech to para tlačí na Oravskej lesnej železnici.

      Oravský Podzámok 25.7. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre rodiny s deťmi rozprávkový víkend.

„Pre najmenších návštevníkov Oravského hradu sme pripravili v posledný júlový víkend bohatý kultúrny program. V piatok 26. 7. 2019 sa uskutoční večerná prehliadka Oravského hradu. Podujatie pod názvom „Tajomný hrad“ začína o 18:30 hod. Oravský hrad bude v tento tajomný večer zahalený smútkom. Víle Pesničke ukradli všetky noty, prestala spievať a obveseľovať návštevníkov a obyvateľov hradu. Víla je z toho veľmi smutná. Žiada deti, aby jej pomohli a aby sa spolu s ňou vydali na dlhú cestu, ktorá je plná prekážok a pokúsili sa nájsť všetky stratené noty. Či sa im to podarí, uvidíte keď prídete na Oravský hrad“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

V nedeľu 28.7.2019 sa uskutoční na Oravskom hrade podujatie „Divadlo na hrade,“ na ktorom sa návštevníkom predstaví Divadlo Etudy a odohrá predstavenie pre deti na motívy rozprávky Hansa Christiana Andersena o princovi Ctiborovi.

Divadelné predstavenie sa odohrá na nádvorí Oravského hradu o 13:00 a 15:00 hod.

Na Oravskej lesnej železnici sa návštevníci v nedeľu 28.7.2019 v čase od 12.30 do 16.00 hod. môžu tešiť na podujatie „ Nech to para tlačí.“ Kúzelník Wolf predvedie rôzne kúzla a nebude chýbať bruchovravecká show, v ktorej sa predstavia členovia skupiny Sranda Banda. Súčasťou podujatia budú i ukážky drotárskeho remeslá. V sobotu a v nedeľu premáva parná lokomotíva Gontkulák.

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.