Späť

Dotazník spokojnosti

Vážení návštevníci,

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, pripravil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.

Dotazník spolu s kódom sa nachádza pri vstupe do každej z expozícií Oravského múzea:

Oravský hrad – dotazník,
Oravská lesná železnica – dotazník,
Florinov dom – dotazník,
Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Expozícia Čaplovičovej knižnice – dotazník,
Rodný dom M. Kukučína – dotazník,
Expozícia Hviezdoslavovej hájnikovej ženy a Expozícia Mila Urbana – dotazník.

Prosíme všetkých návštevníkov, aby po ukončení prehliadky expozície vyplnili dotazník spokojnosti. Každý, kto vyplní dotazník bude zapojený do súťaže o hodnotné ceny.

Viac informácií: http://www.zilinskazupa.sk/