Späť

Dotazník spokojnosti

Vážení návštevníci,

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, pripravil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.

Dotazník spolu s kódom sa nachádza pri vstupe do každej z expozícií Oravského múzea:

Oravský hrad – dotazník,
Oravská lesná železnica – dotazník,
Florinov dom – dotazník,
Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Expozícia Čaplovičovej knižnice – dotazník,
Rodný dom M. Kukučína – dotazník,
Expozícia Hviezdoslavovej hájnikovej ženy a Expozícia Mila Urbana – dotazník.

Prosíme všetkých návštevníkov, aby po ukončení prehliadky expozície vyplnili dotazník spokojnosti. Každý, kto vyplní dotazník bude zapojený do súťaže o hodnotné ceny.

Viac informácií: http://www.zilinskazupa.sk/

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.