Späť

Charizmatická Lenka Filipová na Oravskom hrade

Oravský Podzámok 19. apríl 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny, privítalo na Oravskom hrade výnimočnú, charizmatickú speváčku Lenku Filipovú. Na nádvorí Oravského hradu sa 18.júla 2019  uskutočnil koncert , ktorý zanechal v návštevníkoch nezabudnuteľný hudobný zážitok. Česká speváčka, šansonierka, vynikajúca gitaristka, hudobná skladateľka a textárka Lenka Filipová sa divákom predstavila famóznym spôsobom. Okrem známych hitov zaspievala aj piesne z nového albumu Opiddum. Na pódiu ju doprevádzal  skvelý klavirista i virtuózny hráč na keltskú harfu Sean Barry, s ktorým na novom albume spolupracovala. Lenka Filipová  spievala v niekoľkých jazykoch – v starom jazyku gaelic, v starej bretónštine, francúzštine, angličtine a samozrejme češtine. „Koncert bol behom pár dní vypredaný. Publikum tvorili všetky vekové kategórie od najmladších až po staršiu generáciu. Na koncerte bola vynikajúca atmosféra a energia, ktorú podčiarkli aj historické múry Oravského hradu a charizmatická speváčka. Oravský hrad bol prvý zo série štyroch hradov na Slovensku, kde Lenka Filipová začala svoju koncertnú šnúru“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.