Späť

Reštaurovanie s podporou FPU

Dolný Kubín, 30.6. 2018 –Oravské múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v roku 2017 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Oravská krajina v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 8 000 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

Odborné ošetrenie prebiehalo do 30.6.2018 a jeho výsledkom je zreštaurovanie siedmych umeleckých diel, ktoré zachytávajú oravskú krajinu a v minulosti patrili významným literátom, prípadne sú s nimi späté iným spôsobom. Medzi autormi diel sa okrem iných nachádzajú aj zvučné mená ako Miloš Alexander Bazovský, či Martin Benka.

Zreštaurované diela budú krátkodobo vystavované pri významných jubileách v priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a taktiež pri krátkodobých tematických výstavách, kde ich bude mať možnosť vzhliadnuť široká odborná, i laická verejnosť. Výsledky reštaurátorských prác budú zhrnuté a uverejnené v Zborníku Oravského múzea 2018 č. XXXV, ktorý bude dostupný verejnosti v roku 2019.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk