Späť

Reštaurovanie s podporou FPU

Dolný Kubín, 30.6. 2018 –Oravské múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v roku 2017 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Oravská krajina v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 8 000 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

Odborné ošetrenie prebiehalo do 30.6.2018 a jeho výsledkom je zreštaurovanie siedmych umeleckých diel, ktoré zachytávajú oravskú krajinu a v minulosti patrili významným literátom, prípadne sú s nimi späté iným spôsobom. Medzi autormi diel sa okrem iných nachádzajú aj zvučné mená ako Miloš Alexander Bazovský, či Martin Benka.

Zreštaurované diela budú krátkodobo vystavované pri významných jubileách v priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a taktiež pri krátkodobých tematických výstavách, kde ich bude mať možnosť vzhliadnuť široká odborná, i laická verejnosť. Výsledky reštaurátorských prác budú zhrnuté a uverejnené v Zborníku Oravského múzea 2018 č. XXXV, ktorý bude dostupný verejnosti v roku 2019.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.