Späť

Nočná prehliadka „Noc krvavej grófky“ a „Keď som ja valašil“

Oravský Podzámok 4.7.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre všetkých, ktorí sa radi boja prvú nočnú prehliadku pod názvom „Noc krvavej grófky“. Podujatie sa uskutoční v piatok 6.7.2018 so začiatkom o 21:00 do 1:30 h. „ Prvá nočná prehliadka letných prázdnin vyrozpráva príbeh najkrvilačnejšej ženy sveta Alžbety Báthoryovej, zapísanej aj v Guinessovej knihe rekordov.  S Oravským hradom ju spája Juraj Thurzo, ktorý ju odsúdil na doživotné väzenie na jej Čachtickom hrade. Na návštevníkov čaká napínavá atmosféra, divadelné, hudobné, šermiarske vystúpenia a nebude chýbať ani obľúbená ohňová šou.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

V areáli Oravskej lesnej železnice sme na nedeľu 8.7.2018 v čase od 14:00 do 17:00 hod. pripravili interaktívne podujatie „Keď som ja valašil“, ktorého cieľom je poukázať na zaujímavosti zo života valachov v minulosti aj dnes. Počas podujatia návštevníkom priblíži interaktívnou formou pastiersku kultúru a ľudové hudobné nástroje Jaroslav Sloboda. Vlaky premávajú podľa platného cestovného poriadku. Počas podujatia bude premávať aj parná lokomotíva Gontkulák.

Vstupné na nočnú prehliadku: 8,00€/ dospelí; 5,00€/študenti, dôchodcovia, ZŤP. Vstupenky je možné zakúpiť iba online na horeuvedenom tlačidle „Predaj vstupeniek“.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.