Späť

Reštaurovanie Ptolemaiovho atlasu

Dolný Kubín, 30.5. 2019 –Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v roku 2018 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Reštaurovanie Ptolemaiovho atlasu“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 2 100 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vzácneho diela z fondu Bibliotéky Čaplovičiany.

Výsledkom odborného ošetrenia je zreštaurovanie historickej knižnej väzby Ptolemaeus, Claudius:  Ptolemaevs Avctvs Restitvtvs. Emacvlatvs. Cvm Tabvlis Veteribvs Ac Novis z roku 1520, ktorá okrem vzácnych máp obsahuje supralibros Juraja Turza V. Jedná sa o pamiatku tlačenú čiernou tlačiarenskou farbou na ručnom papieri vyššej gramáže s ručne kolorovanými mapami.

Zreštaurovanie Ptolemaiovho atlasu je pre nás o to cennejšie, že v roku 2019 si pripomíname 180. výročie darovania Bibliotéky Čaplovičiany Orave. Unikátnu zbierku vzácnych kníh tvorí takmer 94 000 knižničných jednotiek.

fond na podporu umenia

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.